Wizja lokalna

829

Wizja lokalna

Fizyczna wizyta w miejscu prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, mająca na celu pozyskanie z pierwszej ręki wiedzy o sytuacji firmy. Wizja lokalna jest ważnym elementem kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej w ramach analizy kredytowej . Aby była użyteczna, inspektor musi się odznaczać dociekliwością i starać się aktywnie pozyskiwać informacje. Klient powinien wiedzieć, że wizyta nie służy tylko celom towarzyskim. Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • stanąć twarzą w twarz z kierownictwem, aby usłyszeć jego wersję;
 • zrozumieć, jak działa firma, przyglądając się jej operacjom;
 • ewentualnie spotkać się z klientami, aby sprawdzić, czy są usatysfakcjonowani;
 • ustalić trendy przemysłu poprzez rozmowy z działem wierzytelności;
 • sprawdzić ogólne poziomy działalności: czy wydaje się, że jest dużo pracy?; czy maszyny są eksploatowane?;
 • potwierdzić fizyczną zgodność ze sprawozdaniami finansowymi;
 • sprawdzić stan wierzytelności, prowadząc rozmowy z działem wierzytelności;
 • sprawdzić stan i wymiar zapasów;
 • sprawdzić istnienie i stan zastawionych fizycznych aktywów;
 • rozpoznać nastawienia i morale pracowników;
 • dokonać oceny dbałości o czystość (troska o taki szczegół jest znakiem, że ważniejsze sprawy także są traktowane poważnie).

Wizja lokalna może być szczególnie użyteczna w przypadku kredytów na inwestycje lub budowy, których postęp jest kluczowy dla ich spłacenia. Innymi godnymi uwagi kandydatami do wizji lokalnych są małe i średnie przedsiębiorstwa, które często nie oferują bankowi formalnych informacji z zakresu sprawozdawczości finansowej. Zobaczenie faktycznych operacji firmy nadaje jej rzeczywisty wymiar, czego liczby na papierze nigdy nie zapewnią. Wizje lokalne są także dobrym sposobem na rozwijanie lojalności i relacji z klientami (większość ludzi lubi być w centrum uwagi i jest dumna ze swojego biznesu), nie mówiąc już o odświeżającej przerwie w rutynie pracy biurowej. Ponadto wizje lokalne są często stosowaną metodą nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami i generowania nowych zleceń. W przypadku kredytów konsumenckich kredyt udzielany w domu jest oparty na zaletach fizycznego kontaktu z kredytobiorcami.

Konieczność

Utrzymuj stały kontakt z kredytobiorcami. Osobisty kontakt pozwala kredytodawcom na wczesne dostrzeżenie słabości – odpowiednio wczesne, aby zareagować. (…) Dobrze poznaj firmę oraz zespół kierownictwa. Poznaj strukturę pracowników kredytobiorcy i role poszczególnych pracowników – planowanie, audyt itp. Jak traktowani są pracownicy, dostawcy, klienci i bank? (…) Wizje lokalne oraz wizyty w jednostkach produkcyjnych są konieczne. Zdalny kontakt z potencjalnymi kredytobiorcami nie może się równać znajomości kierownictwa; przynajmniej na etapie wczesnych kontaktów kredytobiorcy skupiają się na finalizacji transakcji i starają się pokazać z jak najlepszej strony.

Wewnętrzna publikacja Citibanku: Henry Mueller, dyr. ds. kredytów, Credit Doctrine for Lending Officers, 1982, s. 56