Sprzedaż konsultacyjna (w bankowości)

757

Sprzedaż konsultacyjna (w bankowości)

Technika sprzedaży, według której sprzedający stara się działać jako bezstronny i biegły doradca. Kupujący z kolei na tyle dostatecznie ufają mu i szanują jego opinię, że są gotowi podjąć decyzję zakupu, korzystając z jego rady. Produkty i usługi są zazwyczaj dopasowane do indywidualnych potrzeb i  pragnień kupującego. Ryzyko potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy kupującym a sprzedającym jest ograniczane przez obie strony, ponieważ są one zainteresowane utrzymaniem długotrwałego kontaktu. Sprzedaż konsultacyjna stosowana jest często w złożonych transakcjach, w których strony pozostają w relacjach partnerskich. Jako taka sprzedaż konsultacyjna jest więc integralną
częścią zindywidualizowanej obsługi.