Nieściągalny

727

Nieściągalny

Określenie punktu, w którym zaległe pożyczki konsumenckie są nieściągalne, ponieważ kredytobiorca zaginął, znajduje się w dramatycznej sytuacji finansowej lub jego kredyt jest niezabezpieczony (ang. empty cupboard – „pusta szuflada”). Czasami również dodatkowe koszty (szczególnie opłat prawnych) przekraczają korzyści związane ze ściąganiem małych należności, a wszelkie wysiłki windykacyjne byłyby jedynie stratą czasu i zasobów. Najlepiej pogodzić się z istniejącym stanem rzeczy (umorzyć dług), zamknąć sprawę oraz wyciągnąć wnioski i starać się nie powtórzyć podobnego błędu w przyszłości. W czasach recesji poziomy nieściągalnych należności wystrzeliwują w górę, szczególnie na rynku kredytów drugiej kategorii (zob. poniższy cytat).

Niezastąpieni

W ciągu 18 miesięcy, od stycznia 2009 do czerwca 2010 r., amerykańscy kredytodawcy umorzyli 124,1 mld dolarów nieściągalnego długu na kartach kredytowych (…). Ale skuteczne i długoterminowe wyleczenie rynku finansowego wymaga powrotu do gry największej znanej siły gospodarczej – konsumenta amerykańskiego. Tłoki gospodarki w 70% opartej na zachowaniach konsumenckich muszą być napędzane niezastąpionym paliwem, jakim są kredyty. Pieniądze mogą sobie rządzić światem, ale to pożyczki słu- żą jako niezbędny smar całej gospodarki.

Credit for the recovery, „International Herald Tribune”, 7 października 2010 r., s. 8