Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (ang. jobless claims report)

wskaźniki makro

1286

Liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych

Publikacja danych o zasiłkach pojawia się co tydzień w czwartek o godzinie 14.30. Duża częstotliwość publikacji tego raportu sprawia, że można zaobserwować tutaj dużą zmienność, dlatego dodatkowo pojawia się średnia ruchoma za ostatnie 4 tygodnie. Znajdziemy tutaj również informacje o stanach, w których liczba wniosków była największa i najmniejsza, a z tygodniowym opóźnieniem dokładną ilość wniosków w każdym ze stanów. Poza tym w raporcie można znaleźć mniej znaczące dane o liczbie ubezpieczonych bezrobotnych i całkowita liczbę osób bezrobotnych. Informacje o liczbie bezrobotnych będą mniej istotne ze względu na niewielkie zmiany przy tak dużej częstotliwości publikacji.

Znaczenie dla rynku

Wszelkie informacje dotyczące rynku pracy mają znaczenie dla rynków finansowych ze względu na powszechne przekonanie, że lepsza im lepsza sytuacja na rynku pracy tym zdrowsza gospodarka. Większa osób pracujących przekłada się bowiem na zwiększony poziom konsumpcji i szybsze tempo wzrostu PKB. Natomiast sam wpływ publikacji o liczbie nowych zasiłków dla bezrobotnych na rynki finansowe jest z reguły ograniczony, z wyjątkiem sytuacji w których dane w dużym stopniu odbiegają od wcześniejszych prognoz. Większe znaczenie dla rynku raport może mieć sytuacji kiedy będzie pokazywał inną tendencje niż pozostałe wskaźniki. Przykładowo przy słabych pozostałych danych makroekonomicznych informacja o znacząco malejącej liczbie nowych wniosków o zasiłki może sprawić poprawę nastrojów na rynkach. Często jednak raport o zasiłkach może zostać całkowicie niezauważony przez rynki. Uważa się, że punktem odniesienia jest liczba 30 000 wniosków, której przekroczenie oznacza zazwyczaj spadającą liczbę miejsc pracy gospodarce. Należy pamiętać że sam raport oderwaniu od innych danych makroekonomicznych niewiele mówi o stanie gospodarki.