Zmniejszenie salda kredytu

1068

Zmniejszenie salda kredytu

Zmniejszenie zaległej sumy kredytu odnawialnego. Operacja w drugą stronę to ciągnięcie kredytu. Możemy więc np. powiedzieć: „Spółka wykorzystała wpływy ze sprzedaży aktywów do zmniejszenia salda kredytu”. Zmniejszenie salda kredytu należy odróżnić od terminowej spłaty części kredytu terminowego lub pełnej spłaty pożyczki i trwałego pozbycia się zobowiązania, co w krajach anglosaskich określa się terminem pay-out. Czym innym jest również wcześniejsza spłata zobowiązań z przyszłym terminem zapadalności. Koncepcję zmniejszenia salda kredytu wyróżnia możliwość dalszego korzystania ze środków kredytowych. Jest to nieodłączne zjawisko przy kredycie pod aktywa do upłynnienia, które pozwala na sfinansowanie zmiennych poziomów aktywów. Dlatego też zmniejszenie salda kredytu stanowi tymczasowe lub przejściowe działanie podczas korzystania z kredytu odnawialnego.