Prefinansowanie spłat długu

976

Prefinansowanie spłat długu

Odłożenie pewnej ilości pieniędzy, zanim jeszcze będą potrzebne na spłatę zadłużenia, aby zagwarantować sobie zdolność obsługi długu lub zmniejszyć dźwignię. Pieniądze te oddziela się od sald operacyjnych i inwestuje w zbywalne papiery wartościowe. Dłużnik dokonuje zatem swoistej przedpłaty długu, nawet jeśli wierzyciel nie zgadza się na fizyczną przedpłatę. W przypadku spełnienia kryteriów anulowania do celów sprawozdawczości finansowej, możliwe jest wykazanie zobowiązania w kwocie pomniejszonej o odłożone na spłatę fundusze.