Naruszenie warunków umowy

1257

Naruszenie warunków umowy

Złamanie dowolnych warunków i postanowień umowy kredytowej. W zależności od określonych środków prawnych naruszenie warunków umowy upoważnia bank do wyegzekwowania swoich praw wierzyciela, w tym wezwania dłużnika do przyspieszenia lub natychmiastowej i całkowitej spłaty kredytu oraz rozpoczęcia realizacji zabezpieczenia. Większość kredytodawców wyróżnia dwa rodzaje naruszenia:

  • naruszenie technicznych warunków umowy – nieprzestrzeganie warunków i postanowień, z wyłączeniem zagadnień związanych z obsługą długu; chociaż naruszenia te są symptomatyczne dla pożyczek przeterminowanych, nie mają katastrofalnych skutków; często wykorzystywane są jako wczesne sygnały ostrzegawcze informujące kredytodawcę o ryzyku zaistnienia w przyszłości poważniejszych problemów oraz o konieczności podjęcia działań naprawczych;
  • niedotrzymanie terminu płatności – niespłacenie w wymaganym terminie odsetek lub kapitału; jest ono charakterystyczne dla kredytów długoterminowych i stanowi znacznie poważniejsze ostrzeżenie o problemach kredytobiorcy oraz utracie wartości kredytu.