Wyprzedaż aktywów

997

Wyprzedaż aktywów

Masowe przeniesienie lub sprzedaż rdzennych aktywów spółki. Może to mieć różne przyczyny. Nieuczciwi dłużnicy mogą próbować ukryć aktywa przed wierzycielami. Bardziej uczciwym motywem jest realizacja zysków kapitałowych z przerwania założenia kontynuacji działalności. Przykład stanowi spółka posiadająca nieruchomość, która może być wykorzystana wyłącznie poprzez przerwanie działań operacyjnych in situ. Z uwagi na jej charakter taka wyprzedaż aktywów bywa raczej źle postrzegana. Jednakże jest to proces alokacji zasobów z praktycznym zastosowaniem twórczej destrukcji. Ponadto wiele osób po prostu zazdrości inwestorowi lub spekulantowi, który jest wystarczająco sprytny, aby wykorzystać ukrytą wartość.