Wzrost aktywności biznesowej w strefie euro przyspieszył w maju

1274

Aktywność biznesowa w strefie euro wzrosła w maju najwyżej w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zgodnie ze zmienionymi danymi IHS Markit złożony wskaźnik aktywności w sektorze przemysłowym i usługowym wyniósł 51,8 pkt, wzrastając w porównaniu z 51,5 pkt miesiąc wcześniej. Sektor usług wykazał wzrost aktywności, podczas gdy w sektorze przemysłowym zaobserwowano jego osłabienie. Wskaźnik PMI dla branży usługowej wyniósł 52,9 pkt wobec marcowej wartości 52,8 pkt. Wzrost aktywności w strefie euro ułatwił niewielki wzrost liczby nowych zamówień. Europejskie firmy nadal tworzyły nowe miejsca pracy, ale w wolniejszym tempie. Zmniejszył się również wzrost kosztów operacyjnych. Wzrost cen sprzedaży był minimalny od listopada 2016 r. W ubiegłym miesiącu firmy zaczęły mniej pewnie oceniać perspektywy swojej działalności w związku z eskalacją sporów handlowych, utrzymującą się niepewnością wokół Brexitu i niestabilnością polityczną w Europie.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro niespodziewanie zmniejszyła się w kwietniu

Według Eurostatu w kwietniu sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła o 0,4% w porównaniu z marcem, kiedy odnotowano zerowy wzrost. Ekonomiści oczekiwali zerowego wzrostu w kwietniu. Żywności i produktów niespożywczych sprzedano o 0,4% mniej niż w poprzednim miesiącu. Sprzedaż w strefie euro spowolniła wzrost w ujęciu rocznym do 1,5% z 2%, odnotowując najniższe tempo w ciągu ostatnich 4 miesięcy. Według ekonomistów spodziewano się wzrostu na poziomie 2%. Urzędy statystyczne Unii Europejskiej opublikowały również raport na temat dynamiki cen producentów w strefie euro w kwietniu. Inflacja cen producentów wyniosła 2,6%, spowalniając od marcowego poziomu 2,9%. Ekonomiści wręcz przeciwnie, oczekiwali jego przyspieszenia do 3,1%. Ceny producentów, które nie uwzględniają kosztów nośników energii, wzrosły o 1,2% w ujęciu rocznym, podczas gdy w ujęciu miesięcznym spadły o 0,3%.

PKB Australii wzrósł w pierwszym kwartale w minimalnym tempie od 10 lat

Australijski urząd statystyczny ABS poinformował o spowolnieniu gospodarki australijskiej w pierwszym kwartale do 10-letniego minimum. Wzrost w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku wyniósł 1,8% i zbiegł się z prognozami ekspertów. W porównaniu z poprzednim kwartałem PKB wzrósł o 0,4% wobec oczekiwanego wzrostu przez ekonomistów o 0,5%. Głównymi negatywnymi czynnikami, które spowodowały osłabienie wzrostu gospodarczego, były niskie wydatki konsumpcyjne oraz spowolnienie w gospodarce światowej w związku z nasilonymi sporami handlowymi. Wzrost wydatków konsumpcyjnych w kwartale spadł do 0,3% z 0,4%, a stopa oszczędności wzrosła do 2,8% z 2,6%. Wydatki rządowe, mające głównie na celu realizację programów społecznych, wzrosły o 0,8%. 2,5% spadek inwestycji odnotowano w sektorze mieszkaniowym, natomiast spadek inwestycji kapitałowych w środki trwałe wyniósł 0,7%. Eksport wzrósł o 1%, import spadł o 0,1%.

Gospodarka RPA zpadła w rekordowym tempie od 10 lat w pierwszym kwartale

Gospodarka RPA w pierwszym kwartale spadła w najszybszym tempie od dziesięciu lat. Według oficjalnych danych PKB RPA spadł o 3,2% w porównaniu z czwartym kwartałem, kiedy odnotowano wzrost na poziomie 1,4%. Prognoza ekonomistów sugerowała mniej znaczący spadek – tylko o 1,6%. PKB w ujęciu rocznym nie zmienił się, podczas gdy ekonomiści prognozowali wzrost o 0,6%. Przyczyną spowolnienia gospodarczego były długie przerwy w dostawach energii elektrycznej, które spowodowały ogromne szkody w rolnictwie, przemyśle wydobywczym i przemyśle wytwórczym. Gwałtowny spadek PKB skłonił analityków Citigroup do zmiany prognozy na czas obniżenia stopy bazowej Banku Centralnego RPA. Teraz oczekują takiej decyzji od regulatora już w lipcu, a nie we wrześniu, jak przewidywano wcześniej. Bank Centralny RPA szacuje, że PKB wzrośnie w tym roku o 1%.

Chińskie władze opracowały środki stymulujące popyt krajowy

Aby wesprzeć konsumpcję krajową w Chinach na tle trwających sporów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, Państwowy Komitet ds. Reform i Rozwoju w ChRL opracował środki stymulujące popyt na samochody i elektronikę. Opublikowany pakiet środków ma na celu rozwój przemysłu motoryzacyjnego oraz produkcji sprzętu elektronicznego i AGD. Wprowadzono zakaz ograniczania zakupów samochodów przez władze regionalne, które również są wezwane do pomocy w rozwoju sieci komunikacyjnych 5G. Ponadto władze regionalne będą musiały wdrożyć środki mające na celu wsparcie rodzin, które zamierzają kupić pierwszy samochód. Wsparcie ze strony chińskich władz otrzyma również opracowanie i wdrożenie telefonów obsługujących 5G. Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w Chinach otrzymali w piątek licencje na komercyjne wykorzystanie sieci 5G.

Centralny Bank Indii obniżył stopę procentową do minimum 9 lat

Bank Rezerw Indii ustalił podstawową stopę procentową na poziomie 5,75% rocznie, obniżając ją do minimum w ciągu ostatnich 9 lat. W oświadczeniu indyjski regulator zauważył przejście do stymulującego kursu polityki pieniężnej. Prognoza ekonomistów dotycząca obniżki stóp o 0,25 pkt procentowego zbiegła się z decyzją banku centralnego. Indyjski bank centralny zgłosił również pogorszenie prognozy wzrostu PKB w bieżącym roku do 7%. Prognoza kwietniowa zakładała wzrost gospodarczy na poziomie 7,2%, które ukształtowały się w wyniku spadku z lutowej wartości w 7,4%. Wśród głównych czynników ryzyka dla indyjskiej gospodarki regulator określił osłabienie inwestycji i spowolnienie wydatków konsumpcyjnych. Inflacja pozostaje niska, nie osiągając docelowej wartości banku centralnego na poziomie 4%. W kwietniu, według oficjalnych danych, jej poziom wyniósł 2,9%.

Wzrost PKB w strefie euro w pierwszym kwartale uzyskał ostateczny szacunek na poziomie 0,4%

Wzrost gospodarki strefy euro w pierwszym kwartale 2019 r. w stosunku do poprzedniego kwartału otrzymał ostateczny szacunek na poziomie 0,4%, podał zarząd Eurostatu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku PKB wzrósł o 1,2%. Oba szacunki potwierdziły wstępne dane i prognozy ekspertów. Wzrost gospodarczy zapewniony był głównie przez wydatki konsumpcyjne i inwestycje kapitałowe przedsiębiorstw. Wzrost wydatków konsumpcyjnych przyspieszył do 0,5% z 0,3% kwartał wcześniej. Inwestycje biznesowe wzrosły o 1,1%. Wzrost wydatków rządowych w pierwszym kwartale wyniósł 0,1%. Eksport wzrósł o 0,6%, znacznie spowalniając w porównaniu ze wzrostem o 1,2% kwartał wcześniej. Zauważono również osłabienie wzrostu importu do 0,4% z 1,2%. Gospodarka UE w pierwszym kwartale wzrosła o 0,5% za kwartał i o 1,5% za rok.

Deficyt handlowy w USA spadł w kwietniu o 2,1%

Dane z amerykańskiego Departamentu Handlu na temat zmniejszenia deficytu bilansu handlowego kraju w kwietniu były zaskoczeniem dla rynku, ponieważ eksperci oczekiwali wzrostu deficytu. W kwietniu jego wielkość spadła o 2,1% w porównaniu z marcowym wynikiem, osiągając 50,8 mld dolarów. Wielkość importowanych towarów została ustalona na 208,7 mld dolarów, czyli o 2,5% mniej niż w marcu. Spadek wykazał import towarów konsumpcyjnych, samochodów i środków produkcji. Eksport towarów spadł najbardziej od stycznia 2015 r., zmniejszając się o 3,1% do 136,9 mld dolarów. Spadek eksportu odnotowano w kategoriach cywilnych statków powietrznych, samochodów i towarów konsumpcyjnych. Jednocześnie w kwietniu wzrost deficytu handlowego towarów z Chin odnotowano o 29,7% do 26,9 mld dolarów.