Awaria systemu finansowego

1077

Awaria systemu finansowego

Złowieszcza analogia do słownictwa technologii jądrowej oznaczająca, że cały system finansowy załamuje się z winy jednego niewypłacalnego dłużnika. W wyniku reakcji łań- cuchowej, przyspieszającej epidemię braku zaufania albo rozprzestrzenianie się problemów prowadzących do krachu lub paniki, rynki finansowe przestają funkcjonować. Ryzyko regulacji zobowiązań na rynkach międzynarodowych, gdzie obraca się olbrzymimi kwotami, a także przedwczesna sprzedaż pozabilansowych instrumentów pochodnych stanowią „gorące” jądro tego procesu. Organy regulujące próbują opracować systemy zabezpieczające nieczułe na za- łamanie się systemu lub alternatywnie – systemy zapobiegające pojawieniu się reakcji łańcuchowej. Analogia między zaawansowaną technologią a globalnym rynkiem finansowym wynika z podatności jednego i drugiego obszaru na „ryzyko złożoności”, w wyniku którego człowiek może stracić kontrolę nad swoim tworem. Porównanie to, choć ma dramatyczny wydźwięk, jest trafne: podobnie jak w energetyce jądrowej, w bankowości bezpieczeństwo systemu leży w interesie wszystkich.