Banknoty i monety EURO

4070

Banknoty i monety euro weszły do obiegu 1 stycznia 2002 roku. Banknoty mają nominały 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro, natomiast monety 1 i 2 euro oraz 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centów.

Monety euro

Monety euro mają wspólną stronę europejską i stronę narodową kraju, który wyemitował monetę. Wszystkie monety euro mogą być używane w całej strefie euro. Wspólne strony monet zaprojektował Luc Luycx z mennicy belgijskiej. Strony krajowe przedstawiają motywy specyficzne dla kraju otoczone dwunastoma gwiazdami Unii Europejskiej.

W przypadku przystąpienia Polski do strefy euro monety euro emitowane przez nasz kraj również będą miały własną stronę.

Monety EURO
Monety EURO

Banknoty euro

Kraje strefy euro posługują się takimi samymi banknotami.

Banknoty euro zostały zaprojektowane przez Roberta Kalinę, projektanta banknotów
z austriackiego banku centralnego, który w 1996 roku wygrał konkurs na projekt wspólnej europejskiej waluty. Banknoty euro przedstawiają style architektury europejskiej: klasyczną, romańską, gotycką, renesansową, barokową i rokokową, architekturę inżynierską i nowoczesną architekturę XX wieku. Okna i bramy na banknotach euro symbolizują ducha współpracy i otwartości, a mosty są symbolem więzi i komunikacji między narodami. Warto zauważyć, że elementy architektoniczne nie są modelowane na żadnym konkretnym budynku.

Każdy banknot euro, niezależnie od nominału, ma wspólne elementy graficzne:

  • dwanaście gwiazd Unii Europejskiej;
  • nazwa waluty – euro – zapisana literami łacińskimi i greckimi;
  • flaga Unii Europejskiej;
  • pierwsze litery nazwy Europejskiego Banku Centralnego w pięciu wersjach językowych (BCE, ECB, EZB, ΕΚΤ, EKP);
  • podpis Prezesa Europejskiego Banku Centralnego.
Banknoty euro
Banknoty euro