Eurosystem

900

Eurosystem – struktura działająca w ramach unii gospodarczej i walutowej, wprowadzona jako koncepcja w pierwotnym prawie UE wraz z przyjęciem traktatu lizbońskiego.

Eurosystem składa się z EBC i krajowych banków centralnych krajów przyjmujących
euro. Eurosystem i ESBC będą istnieć tak długo, jak wszystkie państwa członkowskie UE
nie wejdą do strefy euro. Eurosystem jest odpowiedzialny za wdrażanie polityki pieniężnej,
którego głównym celem jest stabilizacja cen. Do zadań Eurosystemu należy również:
przeprowadzanie operacji walutowych, utrzymywanie oficjalnych rezerw walutowych
państwa członkowskie i ich zarządzanie oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania
systemy płatności.

Są kraje, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej, i wprowadził euro, działając bez porozumienia z instytucjami UE (Czarnogóra i Kosowo). Nazywa się to jednostronną euroizacją. Obaj przedstawiciele Europejski Bank Centralny (EBC), a także Komisja Europejska (WE) i Rada Unii Europejski wykluczył możliwość jednostronnej euroizacji w krajach kandydujących dla członkostwa w unii walutowej. Takie przyjęcie wspólnej waluty niesie ze sobą duże ryzyko. Wprowadzenie euro nie było poprzedzone przestrzeganiem kryteriów prawnych i ekonomicznych wprowadzenie europejskiej waluty w celu ustabilizowania sytuacji biznes. Trudno zatem przewidzieć skutki jednostronnej euroizacji. Co więcej, w przypadku napięć walutowych kraje te nie mogą się liczyć z pomocą instytucji UE. Przedstawiciele takich krajów nie zasiadają w Radzie Prezesi Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego nie wpływają polityka pieniężna prowadzona przez EBC.