Wykresy Świecowe i ich zastosowanie – jak czytać wykres świecowy

3259

Dla kogoś, kto dopiero zaczyna pracę na rynkach finansowych, czytanie wykresów może być trudnym zadaniem. Niektóre osoby polegają na własnym odczuciu i intuicji przy analizie i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Podczas gdy ta strategia może okazać się skuteczna podczas szalonego rynku byka, ma ona małe szanse na sukces w dłuższej perspektywie.

Handel i inwestowanie na rynku akcji jest grą prawdopodobieństwa i odpowiedniego zarządzania ryzykiem. Właściwa umiejętność czytania i interpretacji wykresów świecowych jest kluczowa dla zasadniczo każdego stylu inwestowania. W tym artykule dowiesz się, czym są japońskie świece i jak ich używać.

Z tego artykułu na temat wykresów świecowych dowiesz się:

  • Czym jest wykres świecowy?
  • Jak działają wykresy świecowe?
  • Jak odczytywać wykresy świecowe?
  • Czego nie dowiesz się z japońskich świec
  • Świece Heikin-Ashi
  • Przemyślenia końcowe

Czym jest wykres świecowy?

Wykres świecowy to metoda graficznego przedstawienia zmian ceny instrumentu finansowego w czasie. Jak sama nazwa wskazuje, wykres taki składa się ze świec, z których każda przedstawia jak zmieniała się cena w danym okresie czasu – w zależności od wybranego przez nas przedziału czasu, jedna świeca może przedstawiać ruch ceny w okresie jednego dnia, czterech godzin, a nawet 3 minut.

Historia wykresów świecowych sięga XVII wieku. Ich wynalezienie jako sposobu graficznej interpretacji zmian cen towarów przypisuje się japońskiemu handlowcowi o nazwie Homma. Jego pomysły najprawdopodobniej stały się podstawą tego, na czym opierały się dzisiejsze współczesne wykresy świecowe. Prace Hommy zostały przez wielu udoskonalone. Warto tu wspomnieć o słynnym Charlesie Dowie, ojcu nowoczesnej analizy technicznej.

Chociaż wykresy świecowe mogą być wykorzystywane do analizy wszelkiego rodzaju danych, to najczęściej są one wykorzystywane na rynkach finansowych. Przy prawidłowej interpretacji są one narzędziem, które może pomóc inwestorom ocenić prawdopodobieństwo przyszłych ruchów cen. Ich użyteczność wykresów wykracza poza czystą analizę prawdopodobieństwa. Pozwalają one inwestorom i inwestorom kształtować swoje strategie w oparciu o dane przychodzące z rynku.

Jak działają wykresy świecowe ?

Do utworzenia świecy japońskiej na wykresie świecowym potrzebujemy następujących elementów:

  1. Otwarcie – Pierwsza zarejestrowana cena aktywa w konkretnym przedziale czasowym.
  2. Szczyt – Najwyższa zarejestrowana cena aktywa w obrębie danego okresu.
  3. Dołek – Najniższa zarejestrowana cena aktywa w obrębie danego okresu.
  4. Zamknięcie – Ostatnia zarejestrowana cena aktywa w konkretnym przedziale czasowym.
Wykresy Świecowe i ich zastosowanie – jak czytać wykres świecowy

Ten zbiór danych jest często określany jako wartości OHLC – od angielskich słów Open, High, Low, Close – oznaczających cenę otwarcia świecy, cenę najwyższą, najniższą i cenę zamknięcia. Zależność pomiędzy tymi wartościami decyduje o tym, jak będzie wyglądać świeca na końcu (po zamknięciu – np. co godzinę zamyka się świeca w odstępie godzinowym, po czym następuje kolejne zamknięcie).

Odległość pomiędzy otwarciem a zamknięciem świecy określana jest jako korpus świecy, natomiast odległość pomiędzy otwarciem/zamknięciem a szczytem/dołem określana jest jako knot lub cień. Odległość pomiędzy górną i dolną częścią świecy nazywana jest zakresem świec.

Budowa świecy japońskiej

Świece japońskie są graficzną reprezentacją rozwoju popytu i podaży na danym instrumencie podczas sesji giełdowej. Każda japońska świeca składa się z korpusu świecy, (informuje nas o cenie otwarcia i cenie zamknięcia) która może być biała w przypadku sesji wzrostowej i czarna w przypadku sesji spadkowej. Ponadto każda świeca może mieć górne i dolne cienie, które informują nas o maksymalnych i minimalnych cenach dla danej sesji.

budowa świec

Jak oczytać wykresy świecowe?

Wielu inwestorów uważa, że wykresy świecowe są bardziej czytelne niż bardziej standardowe wykresy słupkowe i liniowe, mimo że dostarczają one podobnej ilości informacji. Aby odczytać wykres świecowy wystarczy jedno spojrzenie, a obrazek w prosty sposób pokazuje całą historię ruchów cen.

W praktyce świece pokazują walkę między bykami i niedźwiedziami w określonym czasie. Zasadniczo, im dłuższy jest korpus świecy, tym bardziej intensywna była presja kupna lub sprzedaży w mierzonym przedziale czasu. Jeśli knoty świecy są krótkie, oznacza to, że najwyższa (lub najniższa) cena była zbliżona do ceny zamknięcia.

Poszczególne kolory świec i ustawienia wykresów mogą się różnić w zależności od zastosowanych narzędzi wykresowych. Domyślnie, jeśli świeca jest zielona, oznacza to, że cena została zamknięta wyższa niż otwarta. Kolor czerwony oznacza, że w czasie mierzonym przez świecę cena spadła, a więc zamknięcie było niższe niż otwarcie.

Niektórzy inwestorzy wolą używać czarno-białych świec. Zamiast używać zielonych i czerwonych, wykresy pokazują ruch w górę białych świec i w dół czarnych świec.

Czego nie dowiesz się z japońskich świec

Mimo, że świece są użyteczne, aby dać przegląd zachowań, mogą nie zapewnić wszystkiego, co jest potrzebne do wszechstronnej analizy. Na przykład, świece nie pokazują szczegółowo, co wydarzyło się między otwarciem a zamknięciem, a jedynie odległość między dwoma punktami (w tym najwyższą i najniższą ceną).

Przykładowo, chociaż knoty świec mówią nam o najwyższych i najniższych wartościach danego okresu, nie mogą nam powiedzieć, co stało się pierwsze. Niemniej jednak, w większości narzędzi do tworzenia wykresów można zmieniać przedziały czasowe, co pozwala inwestorom na powiększanie w krótszych odstępach czasu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Wykresy świecowe mogą także zawierać wiele szumów rynkowych, szczególnie jeśli skupiamy się na niższych przedziałach czasowych. Niezamknięte świece mogą zmieniać się bardzo szybko, co może utrudniać ich interpretację, dlatego warto poczekać, aż świeca zostanie ostatecznie zamknięta przed analizą.

Świece Heikin-Ashi

Do tej pory dyskutowaliśmy o świecach zwanych japońskimi. Istnieją jednak inne sposoby graficznego przedstawiania danych dotyczących cen. Technika świec Heikin-Ashi jest jedną z nich.

Heikin-Ashi po japońsku oznacza „średnią”. Te wykresy świecowe są oparte na zmodyfikowanej formule, która wykorzystuje dane o średniej cenie. Głównym celem jest wygładzenie ceny i odfiltrowanie zbędnego szumu rynkowego. Jako takie, świece Heikin-Ashi mogą ułatwić dostrzeżenie trendów rynkowych, wzorców cenowych i możliwych zwrotów.

Inwestorzy często używają świec Heikin-Ashi w połączeniu ze świecami japońskimi, aby uniknąć fałszywych sygnałów i zwiększyć szansę na dostrzeżenie trendów rynkowych. Zielone świece Heikin-Ashi bez dolnego knota wskazują na silny trend wzrostowy, podczas gdy czerwone świece bez górnego knota mogą wskazywać na silny trend spadkowy.

Chociaż świece Heikin-Ashi mogą być potężnym narzędziem, jak każda inna technika analizy technicznej, mają one swoje ograniczenia. Ponieważ świece te wykorzystują uśrednione dane cenowe, opracowanie formuły może trwać dłużej. Nie pokazują one również różnic cenowych i mogą przesłaniać inne dane cenowe.

Przemyślenia końcowe

Wykresy świecowe są jednym z najbardziej podstawowych narzędzi dla każdego tradera lub inwestora. Zapewniają one nie tylko wizualną reprezentację kursów, ale także oferują elastyczność w analizie danych w różnych przedziałach czasowych.

Dokładna analiza wykresów świecowych i ich wzorców, w połączeniu z analitycznym myśleniem i praktyką, może dać inwestorowi przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Nie zapominajmy jednak o analizie fundamentalnej, która jest istotnym dodatkiem do naszej strategii rynkowej.