Bankowość etyczna

858

Bankowość etyczna (potoczne)

Bankowość etyczna (albo: społeczna, alternatywna, obywatelska, zrównoważona) to inaczej społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w wykonaniu banku, czyli uwzględnianie
społecznego i środowiskowego efektu zewnętrznego prywatnej działalności przedsiębiorstwa (więcej informacji o  CSR znaleźć można w  Kompendium terminów z zakresu finansów). CSR jest przejawem narastającej w biznesie tendencji do przejmowania odpowiedzialności za jego oddziaływanie społeczne. Banki np. nie chcą mieć nic wspólnego z praniem brudnych pieniędzy, działaniami szkodzącymi środowisku, przestępczością czy nadużywaniem przewagi nad pracownikami. Chodzi nie tylko o niepodejmowanie określonych działań, lecz także o to, by bank nie obsługiwał firm, które takie działania prowadzą. Nie zawsze jest to łatwe. Trzeba doskonale wiedzieć, czym zajmują się klienci. Bankowość etyczna może też wymagać przestrzegania standardów uczciwości w działalności komercyjnej. Dla zatwardziałego cynika CSR to po prostu sposób budowania wizerunku, czyli materii nadzwyczaj delikatnej. Dla banków o postępowym nastawieniu jest to okazja do wzmocnienia (a co za tym idzie, zwiększenia rentowności) relacji z klientem (zob. poniższy cytat).

Dostosowanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to podstawa działalności Scotiabanku. Zwracając baczną uwagę na swoje obowiązki społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i etyczne, wykorzystujemy okazję do zbudowania lepszych relacji ze wszystkimi interesariuszami banku. Dzięki CSR jesteśmy w stanie dostosować działalność do standardów, których przestrzegania w coraz większym stopniu wymagają od nas akcjonariusze, pracownicy, klienci, a także społeczności, w których jesteśmy obecni.

Raport roczny Scotiabanku za rok 2008, s. 19