Boris Johnson został nowym liderem Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii

932

Boris Johnson został wybrany nowym liderem Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii, wcześniej pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii od lipca 2016 r. do lipca 2018 r. 24 lipca tego roku prawdopodobnie zostanie brytyjskim premierem, zastępując Teresę May na tym stanowisku. Brytyjskie media piszą, że wśród konserwatystów są przeciwnicy Johnsona, którzy są gotowi nie popierać jego stanowiska w sprawie Brexitu. Jeśli nowy premier nie dojdzie do porozumienia przed wycofaniem się kraju z UE, będą oni działać przeciwko Johnsonowi, pisze The Guardian. Z powodu zwycięstwa Johnsona brytyjski sekretarz skarbu Philip Hammond może opuścić stanowisko, o czym powiedział w weekend. Niektórzy inni członkowie rządu, w tym minister sprawiedliwości David Gock, poinformowali o podobnym zachowaniu. W swoich przemówieniach Johnson obiecał uruchomić szereg dużych projektów infrastrukturalnych, w tym budowę mostu między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Whirlpool odnotowała zysk w drugim kwartale wobec straty rok wcześniej

Amerykańska korporacja Whirlpool, produkująca sprzęt AGD, w drugim kwartale odnotowała zysk netto w wysokości 67 mln USD wobec straty netto w wysokości 657 mln USD rok wcześniej. Wskaźnik zysku, który nie uwzględnia czynników jednorazowych, wyniósł 4,01 dolarów na akcję, podczas gdy prognoza ekonomistów zakładała jego wartość na poziomie – 3,71 dolara na akcję. Przychody wyniosły 5,186 mld USD i wzrosły w ciągu roku o 3,5% bez uwzględnienia wahań kursów walut. Ekonomiści oczekiwali wskaźnika na poziomie 5,02 mld USD. W Ameryce Północnej odnotowano roczny wzrost przychodów o 3%. Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki spadł o 0,2%, podczas gdy sprzedaż firmy wzrosła w Ameryce Łacińskiej o 9,6%, a w Azji o 4,7%.

Zysk netto Kia Motors wzrósł 1,5 razy w pierwszej połowie roku

Południowokoreański producent samochodów Kia Motors opublikował raport na temat wyników pierwszej połowy tego roku, który pokazał, że jego zysk netto osiągnął 1,154 bln won koreańskich, co 1,5 raza więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. W ciągu roku sprzedaż spadła o 2,4%, osiągając 1 353 tys. pojazdów. Gwałtowny spadek wskaźnika – o 9,3% odnotowano w Korei Południowej, podczas gdy w innych regionach spadek wyniósł 0,8%. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 26,951 bln won, wzrastając w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 1,2%. Raport opublikowany przez firmę za drugi kwartał wykazał wzrost zysku netto w ujęciu rocznym również 1,5 raza. Jego wielkość wyniosła 505,4 mld won. Przychody osiągnęły 14,507 bln won, wzrastając o 3.2%. Jenocześnie producent samochodowy odnotował kwartalny spadek sprzedaży o 5% w ujęciu rocznym. Wskaźnik na rynku koreańskim spadł o 10,9%, podczas gdy na innych rynkach o 3,6%.

Gospodarka Korei Południowej może powrócić do wzrostu w drugim kwartale

PKB Korei Południowej w drugim kwartale wzrósł ponownie po spadku w pierwszym kwartale, wynika z badania 12 ekonomistów przeprowadzonego przez Reuters. Uczestnicy badania spodziewają się, że czwarta co do wielkości gospodarka w Azji wzrosła w określonym okresie z wahaniami sezonowymi o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co jest najlepszym wskaźnikiem od pierwszego kwartału 2018 roku. W porównaniu do tego samego kwartału ubiegłego roku, według badania gospodarka kraju wzrosła o 2%, co wskazuje na przyspieszenie wzrostu w stosunku do wzrostu o 1,7% kwartał wcześniej. Koreański eksport został dotknięty trwającym konfliktem handlowym między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co doprowadziło do niskich wydatków sektora prywatnego. Bank Centralny Korei Południowej pogorszył prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 2,2%, co jest najniższą wartością w ciągu ostatnich 10 lat. Koreański regulator w zeszłym tygodniu również zdecydował się obniżyć stopę procentową w obliczu negatywnego wpływu na gospodarkę poprzez zaostrzenie przez Japonię kontroli nad eksportem materiałów zaawansowanych technologii.

Zysk netto UBS w drugim kwartale nieznacznie wzrósł

Po drugim kwartale największy szwajcarski holding finansowy UBS Group odnotował nieznaczny wzrost zysku netto do 1,39 mld dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim w 1,38 mld dolarów. Niemniej jednak wskaźnik zysku za drugi kwartał jest najwyższy od 2010 roku. Zysk operacyjny został ustalony na poziomie 7,53 mld USD, niższy niż przed rokiem, gdy wartość ta wynosiła 7,64 mld USD. W ciągu roku odsetkowy dochód banku spadł o 15% do 1,03 mld USD. Jednocześnie dochody prowizyjne na koniec okresu sprawozdawczego były na poziomie 4,91 mld dolarów, odnotowując wzrost o 1,3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Bank uważa, że ​​prawdopodobne zmniejszenie stóp przez globalne banki centralne będzie miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy. Działalność związana z zarządzaniem majątkiem zamożnych klientów zmniejszyła zysk przed opodatkowaniem o 12%, podczas gdy podobne dane dotyczące jednostek biznesowych i działalności związanej z zarządzaniem aktywami wzrosły o 10%. Jednocześnie zysk przed opodatkowaniem działu bankowości inwestycyjnej spadł o 23%.

Przychody chińskiej firmy Huawei w pierwszej połowie roku wzrosły o około 30%

Tempo wzrostu przychodów Huawei w okresie styczeń-czerwiec może osiągnąć 30%. Pomimo ograniczeń nałożonych przez Stany Zjednoczone na firmę, była w stanie zapewnić podstawowe dostawy. Taką informację podaje agencja Bloomberg powołując się na świadome źródła. Nadal jednak nastąpiło spowolnienie dynamiki przychodów chińskiego giganta technologicznego. W pierwszym kwartale tego roku wskaźnik przychodów wzrósł o 39%. Zdaniem ekspertów z agencji Bloomberg, Huawei aktywnie zawiera kontrakty na dostawę sprzętu dla sieci piątej generacji. Pozwala to firmie utrzymać wysoki wzrost przychodów.

MFW zrewidował swoją prognozę tempa wzrostu gospodarki światowej w 2019 r. i 2020 r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pogorszył swoje szacunki globalnego wzrostu PKB. Teraz oczekuje, że światowa gospodarka wzrośnie o 3,2% w 2019 r. i o 3,5% w 2020 r. Jednocześnie prognoza wzrostu PKB w krajach rozwiniętych wzrosła o 0,1 pkt procentowy do 1,9%. Prognoza wzrostu dla gospodarek krajów rozwijających się na bieżący rok została obniżona o 0,3 pkt procentowych do 4,1%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu PKB Chin w 2019 r. i 2020 r. Odpowiednio do 6,2% i 6%. W kwietniu MFW zrewidował również prognozę tempa wzrostu światowej gospodarki w 2019 r. w dół. Prognoza na 2020 r. została utrzymana na tym samym poziomie.