Rynek CATALYST

1693

Catalyst jest to rynek obrotu długiem m.in. obligacjami.To na tym rynku notowane są obligacje korporacyjne i tutaj za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych odbywa się handel tymi papierami.

Rynek obligacji Catalyst został uruchomiony 30 września 2009 r. Działa na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (wcześniej MTS CeTO). Catalyst obejmuje cztery platformy transakcyjne. Dwie platformy obsługiwane przez GPW (rynek regulowany i alternatywny system obrotu) dedykowane są inwestorom indywidualnym; dwa rynki BondSpot (rynek regulowany i ATS) są dedykowane inwestorom hurtowym.

Instrumenty wprowadzone do obrotu na Catalyst w segmentach organizowanych przez GPW są notowane zgodnie z następującym harmonogramem:

  • godz. 8:30 – 9:00 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
  • godz. 9:00 – Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)
  • godz. 9:00 – 16:50 – Faza notowań ciągłych
  • godz. 16:50 – 17:00 – Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
  • godz. 17:00 – Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)
  • godz. 17:00 – 17:05 – Faza przed otwarciem (przyjmowanie zamówień na otwarcie następnej sesji)

Transakcje na rynkach Catalyst są gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a emitenci mają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

Uczestnicy rynku Catalyst

Uczestnicy rynku Catalyst mogą prowadzić działalność na tym rynku. Uczestnikami Catalyst mogą być:

  1. firma inwestycyjna,
  2. zagraniczna firma inwestycyjna,
  3. instytucja kredytowa,
  4. inny podmiot spełniający wymogi określone w obowiązującym prawie, gwarantujący prawidłowe wykonanie obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

Stworzenie publicznego rynku obligacji komunalnych i korporacyjnych pod marką Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to dodatkowa szansa dla jednostek samorządu terytorialnego i firm na uzyskanie tańszych pieniędzy na realizację niezbędnych inwestycji. Dla tych podmiotów jest to czynnik zwiększający ich wiarygodność wobec inwestorów i kontrahentów oraz doskonałe narzędzie marketingowe służące do promowania nie tylko konkretnego problemu, ale emitenta – gminy, powiatu lub przedsiębiorstwa. Zgodność z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji oraz stała wycena rynkowa wyemitowanych papierów wartościowych może skutkować łatwiejszym pozyskiwaniem kapitału w przyszłości i lepszą wyceną kolejnych emisji obligacji.