Zakup obligacji korporacyjnych i skarbowych

1271

Pomnażanie kapitału poprzez obligacje korporacyjne przyciąga nie tylko inwestorów w formie spółek, ale także osoby prywatne. Ta inwestycja zwykle okazuje się znacznie bardziej korzystna niż depozyt, a jednocześnie znacznie bezpieczniejsza niż inwestowanie na giełdzie. Wielu początkujących zastanawia się, jak działa proces zakupu obligacji.

Proces zakupu obligacji różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z obligacjami skarbowymi, czy korporacyjnymi, a także od tego, czy kupujemy na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Zakup obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe, podobnie jak większość innych metod inwestycyjnych, mają swoje zalety i wady. Gwarancją bezpieczeństwa jest niewątpliwie siła. Największą wadą jest nieatrakcyjna stopa procentowa. Ta metoda inwestowania jest skierowana do osób, które szukają średnio- lub długoterminowych metod oszczędzania.

Obligacje skarbowe można nabyć na przetargach przeprowadzanych przez Narodowy Bank Polski, a także w oddziałach niektórych banków – także online i telefonicznie.

Zakup obligacji korporacyjnych

Zakup obligacji korporacyjnych umożliwia opłacalne inwestowanie nadwyżek finansowych, które mogą przynieść właścicielowi bardzo duży zysk. Teoretycznie im wyższa stopa procentowa, tym wyższe zarobki, ale zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie inwestycji. Jeśli nie masz jeszcze dużego doświadczenia na rynku inwestycyjnym, o wiele lepiej wybrać obligacje z gwarantowanym zyskiem.

Obligacje korporacyjne można nabyć zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

A) Zakup obligacji na rynku pierwotnym

Emisje obligacji korporacyjnych odbywają się przy pomocy domów maklerskich i niektórych banków. Osoba zainteresowana nabyciem obligacji powinna złożyć subskrypcję do organizatora emisji w okresie oferty. Istnieją dwa rodzaje ofert obligacji na rynku pierwotnym – publiczne i prywatne.

  • Emisje obligacji w ofercie publicznej

Oferty publiczne to oferty skierowane do grupy 150 lub więcej inwestorów. Wiadomości o takich ofertach są publiczne – często pojawiają się w prasie, Internecie, a nawet w telewizji. Firmy inwestycyjne zwykle pośredniczą w sprawach publicznych.

Potencjalni inwestorzy mogą uzyskać informacje o emitencie dzięki specjalnym dokumentom, których forma kontrolowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  • Emisje obligacji w ofercie prywatnej

Oferty prywatne docierają do maksymalnie 149 osób – nie mogą dotrzeć do informacji publicznych, np. telewizja. W kwestiach prywatnych pośredniczą firmy inwestycyjne i doradcze. Obligacje niepubliczne można również nabyć bezpośrednio od emitenta. Aby móc się zapisać, musisz jednak uzyskać osobistą ofertę zakupu obligacji.

B) Zakup obligacji na rynku wtórnym

Obligacje można również kupić na wtórnym rynku obligacji korporacyjnych i komunalnych Catalyst, który od kilku lat działa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W przeciwieństwie do rynku pierwotnego takie obligacje można kupić i sprzedać w dowolnym momencie. Wartość takich obligacji zależy od rynku – cena rośnie wraz z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów.