Eksport zegarków szwajcarskich spadł w czerwcu o 10,7%

734

Federacja Swiss Watch Industry poinformowała, że ​​w czerwcu eksport szwajcarskich zegarków spadł najwyżej od października 2016 r., Zmniejszając się w ciągu roku o 10,7%. Łącznie za granicę dostarczono zegarków na 1,738 mld franków szwajcarskich. Wskaźnik dostarczonych zegarków został zmniejszony o 10% do 1,64 mld franków. W Stanach Zjednoczonych wyeksportowano zegarków na 202,9 mln franków, jego wolumen wzrósł o 7,2%. Dostawy do Japonii wzrosły o 3,1%, do Wielkiej Brytanii – o 12,7%. Jednocześnie stopa dostarczania do Hongkongu spadła o 26,8%. W pierwszej połowie roku Szwajcaria zwiększyła eksport zegarków o 1,4% w skali rocznej do 10,666 mld franków. Według oficjalnych danych łączny eksport Szwajcarii w czerwcu wyniósł 20,3 mld franków. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadł on o 0,1%. Import wzrósł o 1,4%, osiągając 17,1 mld franków. Nadwyżka handlowa kraju osiągnęła 3,3 mld franków, wzrastając w stosunku do majowego poziomu w 1,5 mld franków.

W czerwcu eksport Japonii spadł siódmy miesiąc z rzędu

Ministerstwo Finansów Japonii poinformowało, że japoński eksport w czerwcu wyniósł 6,585 bln jenów. Jeśli chodzi o czerwiec 2018 r., jego wskaźnik spadł o 6,7%. Spadek przekroczył oczekiwaną przez ekonomistów redukcję w 5,2%. Spadek eksportu odnotowano w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy, co zostało spowodowane słabnącym wzrostem produkcji przemysłowej w Chinach z powodu utrzymujących się sporów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich miesiącach Japonia ograniczyła dostawy części zamiennych do samochodów i sprzętu do produkcji mikroprocesorów do ChRL. Wielkość eksportu do tego kraju w czerwcu była o 6,9% mniejsza niż w maju. W czerwcu import wyniósł 5,995 bln jenów, jego wielkość spadła o 5,2% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, głównie ze względu na spadek zakupów metali nieżelaznych i skroplonego gazu ziemnego. Nadwyżka handlowa Japonii w czerwcu wyniosła 589,5 mld jenów po deficycie w maju wynoszącym 968 mld jenów.

Zysk netto IBM w drugim kwartale wzrósł o 4,2%

Amerykańska korporacja International Business Machines, specjalizująca się w dostarczaniu usług komputerowych, poinformowała o wynikach drugiego kwartału. Zysk netto, według raportów, wyniósł 2,5 mld dolarów, w ciągu roku wzrastając o 4,2%. Zyski, które nie uwzględniają czynników jednorazowych na akcję, wyniosły 3,17 USD, podczas gdy eksperci przewidywali 3,08 USD. Przychody w wysokości 19,16 mld dolarów wykazały spadek o 4,3% w ciągu roku, ale okazały się powyżej prognoz ekspertów. Przychody z działu usług technologicznych spadły do ​​6,84 mld dolarów z 7,33 mld dolarów rok wcześniej. Jednocześnie wskaźnik działalności zajmującej się przetwarzaniem w chmurze i analizą danych wzrósł do 5,65 mld dolarów z 5,47 mld dolarów. Kapitalizacja firmy zarządzającej trzecią co do wielkości serwisem w chmurze na świecie wyniosła 127,3 mld USD, dodając 26% od początku roku.

Zysk netto EBay za pierwsze półrocze spadł o 12,3%

Zysk netto największego na świecie internetowego serwisu aukcyjnego eBay spadł w pierwszej połowie roku o 12,3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i wyniósł 920 mln dolarów. Jednocześnie rozwodniony zysk na akcję wzrósł o 1 cent do 1 dolara 4 centów. Przychody eBay wzrosły o 2,1 % do 5 mld 330 mln dolarów. W drugim kwartale zysk netto spadł o 37,4%. Przychody wzrosły o 1,8%. Dyrektor generalny eBay Devin Wenig zauważył, że w okresie sprawozdawczym firma skupiła się na poprawie jakości usług i poszerzeniu bazy aktywnych klientów.

Południowokoreański bank centralny obniżył stopę podstawową o 0,25 pkt procentowych

Bank Centralny Korei Południowej podjął nieoczekiwaną decyzję na rynku. Po raz pierwszy od trzech lat obniżył kluczową stopę procentową o 0,25 pkt procentowych do 1,5%. W oświadczeniu bank centralny odnotował spowolnienie wzrostu eksportu i inwestycji krajowych, a także zwiększoną zmienność na rynkach finansowych w wyniku konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ograniczenie dostaw niektórych technologii z Japonii ma również negatywny wpływ na gospodarkę Korei Południowej. Prognoza wzrostu PKB Korei Południowej w 2019 r. została obniżona z 2,5% do 2%.

Zadłużenie Chin w pierwszym kwartale wyniosło 304% PKB

Chiński dług wykazał znaczny wzrost w pierwszym kwartale. Wzrósł do 304% PKB. Dowodzą to dane Międzynarodowego Instytutu Finansów. W analogicznym kwartale ubiegłego roku zadłużenie Chin wyniosło 297% PKB. Całkowita kwota długu kraju przekroczyła 40 bln dolarów, co stanowi prawie 15% globalnych pożyczek. Zadłużenie chińskich gospodarstw domowych wzrosło w pierwszym kwartale do 54% PKB. Dług publiczny wzrósł do 51% PKB. W pierwszej połowie tego roku chińskie banki wydały nowe pożyczki o łącznej wartości w 9 bln 670 mld juanów lub 1 mld 400 mln dolarów.

Zaufanie konsumentów w USA wzrosło w lipcu mniej niż oczekiwano

Wstępny wskaźnik zaufania konsumentów w Stanach Zjednoczonych w lipcu został obliczony przez University of Michigan na poziomie 98,4 pkt. Indeks wzrósł w stosunku do czerwca, kiedy wynosił 98,2 pkt, ale nie osiągnął prognozy ekonomistów na poziomie 98,8 pkt. Nastawienie Amerykanów do obecnej sytuacji finansowej pogorszyło się, odpowiedni wskaźnik spadł do 111,1 pkt ze 111,9 pkt. Jednak w ciągu następnych 6 miesięcy ich oczekiwania się polepszyły wzrastając do ​​90,1 pkt z 89,3 pkt. W nadchodzącym roku obywatele USA prognozują inflację na poziomie 2,6%, co jest wartością niższą niż ich wcześniejsze szacunki w 2,7%. W dłuższej perspektywie oczekują, że inflacja pozostanie na poziomie 2,6%, podczas gdy wcześniej zakładali, że może spaść do 2,3%. Wydatki konsumpcyjne, główny silnik gospodarki amerykańskiej, pozostają wysokie dzięki silnemu rynkowi pracy i giełdzie. Świadczą o tym rosnące oczekiwania obywateli USA dotyczące osobistej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ospowiedni wskaźnik wyniósł 136 pkt, wzrastając z 134 pkt miesiąc wcześniej.