Eurohit S.A. podpisała Term Sheet ws. połączenia z Sheepyard

717

Eurohit S.A. (poprzednio BOA S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r., podpisała Term Sheet z Sheepyard Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek. Po połączeniu Spółka będzie prowadziła działalność w branży gier mobilnych i będzie zajmowała się produkcją oraz wydawaniem gier typu Free-to-play.

Zgodnie z zawartym Term Sheet Eurohit S.A. oraz Sheepyard Sp. z o.o. zamierzają przeprowadzić proces połączenia poprzez przeniesienie całego majątku Sheepyard Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Eurohit S.A. jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej. Na potrzeby planowanego przez spółki połączenia, ich wartości zostaną określone przez niezależnego biegłego rewidenta oraz zostaną ustalone w Planie Połączenia, który będzie także uwzględniał parytet przydziału akcji. W celu realizacji transakcji Eurohit S.A. wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii D w ilości ustalonej w Planie Połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Zarząd Eurohit S.A. liczy na odniesienie istotnych korzyści z planowanego połączenia i rozpoczęcia działalności w branży gier mobilnych.

„Potencjalne połączenie z Eurohit S.A. ze spółką Sheepyard Sp. z o.o., która działa w branży gier mobilnych i zajmuje się produkcją oraz wydawaniem gier typu Free-to-play, będzie bardzo istotnym czynnikiem dla dalszego rozwoju Spółki. Sheepyard posiada bardzo mocny zespół, w skład którego wchodzą osoby pracujące wcześniej w największych podmiotach w tej branży. Głównym celem połączenia jest wykorzystanie uzupełniającego się potencjału spółki publicznej oraz kompetencji spółki z branży gier mobilnych do stworzenia prężnie rozwijającego się podmiotu notowanego na rynku NewConnect.” – wyjaśnia Łukasz Górski, Prezes Zarządu Spółki Eurohit S.A.

Obie strony transakcji ustaliły, że będą negocjowały na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia połączenia w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu żadna ze stron nie będzie brała udziału w procesie negocjacyjnym ze stronami trzecimi w zakresie potencjalnego zbycia w całości lub w części prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa. Po połączeniu Eurohit S.A. będzie działała w oparciu o działalność Sheepyard Sp. z o.o., czyli w branży gier mobilnych.

„Sheepyard zbudowało bardzo zdywersyfikowane portfolio gier. Wydawnictwo pracuje również intensywnie nad pozyskaniem kolejnych ciekawych tytułów do swojego portfela wydawniczego. Poprzez współpracę z Sheepyard wszystkie studia uzyskują m.in. finansowanie produkcji gier, wsparcie marketingowe oraz produkcyjne. Obecność wydawnictwa na rynku publicznym przyczyni się w naszej opinii do dynamicznego rozwoju Spółki. W najbliższych miesiącach szykujemy kilka dużych premier. Już teraz gry są szykowane do tzw. „Soft Launchu”, czyli wczesnej pra-premiery gry w celu sprawdzenia jej wskaźników. Większość naszych tytułów wydamy jeszcze w tym roku.” – ocenia Paweł Owczyński, Prezes Zarządu Spółki Sheepyard Sp. z o.o.

Sheepyard to producent oraz wydawca gier mobilnych, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Spółka zbudowała ponad dwudziestoosobowy, międzynarodowy zespół produkcyjno-wydawniczy, stworzony z byłych pracowników takich firm jak Boombit, Vivid Games, Playsoft, Lockwood Publishing, Appodeal czy Playrix. W portfolio Sheepyard znajduje się 6 zaplanowanych tytułów na 2020 r. w takich gatunkach jak Idle Tycoon oraz Arcade czy Casual. Poza wydawaniem nowych gier, spółka wyszukuje gry już wydane, które przejmuje w celu zwiększenia ich potencjału. Przykładem takiej gry jest „Stormbound” – uznana przez graczy gra strategiczna, która została pobrana ponad 3 mln razy. Sheepyard na bieżąco analizuje potencjał swoich tytułów na platformy takie jak PC, Xbox, Playstation czy Web HTML5 nie ograniczając się tylko do Apple Appstore oraz Google Play.

Eurohit S.A. (poprzednio BOA S.A.) to spółka notowana na rynku NewConnect od 2010 r. W tym roku została ona przejęta przez nowych inwestorów – Januarego Ciszewskiego i Artura Górskiego. Akcjonariusze Spółki podczas ZWZA w marcu 2020 r. zadecydowali o zmianie nazwy na Eurohit S.A.

Więcej informacji o Sheepyard:

***

Kontakt:

Eurohit S.A. – Relacje Inwestorskie

Artur Górski

[email protected]

tel. +48 501-215-243