Diament

Analiza Techniczna Formacje

1588

DIAMENT

Przydatność: podjęcie decyzji kupna lub sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilku miesięcy
Wolumen: najpierw rośnie lub nieregularny, w drugiej części maleje
Częstość występowania: mała
Ruch cen po wybiciu: zależy od rozmiarów formacji
Sygnał kupna: wybicie w górę potwierdzone wzrostem obrotów
Sygnał sprzedaży: wybicie w dół

Teoria

diament Diamenty pojawiają się raczej rzadko i wyglądają jak dwa połączone trójkąty: odwrócony i symetryczny. Wyznaczenie formacji może nastąpić po wykształceniu się obu trójkątów (patrz: zasady wyznaczania trójkątów). Wielkość ruchu po wybiciu powinna wynieść co najmniej tyle, ile wynosi wysokość formacji. Sygnały kupna bądź sprzedaży generowane są w ten sam sposób co dla trójkątów symetrycznych, z tą różnicą, że diamenty najczęściej zapowiadają odwrócenie tendencji

Taktyka gry

diament taktyka gry Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu
  • jeśli nastąpi wybicie w dół sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów) na korekcie

Po wybiciu z diamentu poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości prawego wierzchołka diamentu.