Gdzie kantory kupują walutę ?

716

Ze względu na specyfikę swojej działalności, stacjonarne kantory wymiany walut muszą zawsze dysponować pewną ilością gotówki denominowanej w różnych walutach. W przeciwnym razie klienci nie będą w stanie zrealizować zaplanowanych transakcji. Właściciel kantoru powinien stale sprawdzać, czy operacje kupna i sprzedaży nie powodują nadmiernej utraty jakiejkolwiek waluty. W przypadku problemów z bilansowaniem rezerw walutowych, kantor musi korzystać z usług instytucji konkurencyjnych.

BANKI ORAZ INNE KANTORY

Krajowe kantory mają do wyboru kilka sposobów na uzupełnienie walutowego niedoboru. Każdy z nich wymaga sprzedaży walut, które w nadmiernej ilości dostarczyli klienci.

Krajowe kantory do wyboru mają kilka sposobów uzupełnienia niedoborów walutowych. Każdy z nich wymaga sprzedaży walut, które w namierej ilości dostarczyli klienci.

Jednym z najczęstszych rozwiązań jest zawarcie transakcji z innym biurem wymiany walut. Specyfika rynku krajowego, charakteryzującego się nadpodażą walut, zmusza właścicieli kantorów do współpracy. Ich wzajemne rozliczanie odbywa się w ramach tzw. rynku międzykantorowego.

Właściciele kantorów walutowych mogą również nabywać niezbędne waluty od banków krajowych. Sektor bankowy oferuje możliwość płynnej wymiany wielu walut. Klienci detaliczni rzadko korzystają z takich usług. Przyczyną tego jest bardzo wysoki poziom marż (prowizji) walutowych. W przypadku transakcji z kantorami wymiany walut banki mogą zgodzić się na korzystniejsze warunki wymiany. Duże kantory wymiany walut mają największe szanse na wynegocjowanie niskich marż walutowych. Takie instytucje często kupują nadwyżkę waluty od swoich konkurentów, a następnie odsprzedają ją bankowi.

ZAKUPY NA FOREXIE

Warto wiedzieć, że właściciele kantorów wymiany walut mają jeszcze jedną opcję zakupu waluty deficytowej. Mówimy o handlu z brokerami Forex. Firmy te działają jako pośrednicy w transakcjach zawieranych na globalnym rynku walutowym (FOREX).

Brokerzy rynku Forex dają możliwość fizycznego dostarczenia zakupionych walut. Opcja ta jest również dostępna dla krajowych kantorów wymiany walut. Istnieje jednak niewiele punktów wymiany walut, które można wykorzystać w handlu z brokerami. Właściciele stacjonarnych kantorów wymiany walut zniechęca wysoki koszt dostawy gotówki.