Grecja opuszcza program pomocy

566

20 sierpnia Grecja opuszcza program pomocy. 9-letni kryzys zmniejszył grecką gospodarkę o 25% i zmusił władze tego kraju do podjęcia w trudnej gospodarce niepopularnych działań. Po wyjściu z programu pomocy Grecja zamierza powrócić do normalnego życia, przywrócić suwerenność gospodarczą i spodziewa się ponownie uzyskać dostęp do dłużnych rynków międzynarodowych. Wraz z tym dług państwowy Grecji jest najwyższy w strefie euro – 180% PKB, banki greckie trzymają w swoich portfelach ogromne problemy kredytowe. Niemniej jednak grecka gospodarka wykazuje wzrost już piąty kwartału z rzędu. Jej tempo wzrostu wyniosło 2,3% w ujęciu rocznym. Bezrobocie spadło do 19,5% ze szczytu 28%.

Cena platyny osiągnęła najniższy poziom od dziesięciu lat

Waluta RPA, przodującego producenta platyny, osłabła w wyniku upadku w Turcji, który dotknął inne rynki, informuje Reuters. Rand południowoafrykański stracił 10% w zeszłym tygodniu w stosunku do dolara amerykańskiego. Cena platyny spadła do poziomu najniższego od dziesięciu lat. Jej wartość spadła poniżej 780 dolarów za uncję, tracąc 25% z wysokiego poziomu ze stycznia. Cena metalu w zeszłym tygodniu spadła do najniższego poziomu od października 2008 roku. Kluczowym czynnikiem spadku cen przy tym nadal pozostaje nadwyżka podaży metalu nad popytem. Spadek popytu na platynę wynika ze słabej sprzedaży samochodów o silnikach wysokoprężnych, w których ten metal wykorzystuje się do autokatalizatorów.

Dochody realne w krajach OECD wzrosły w pierwszym kwartale o 0,7%

Dochody realne ludności krajów najbardziej rozwiniętych, członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w pierwszym kwartale 2018 roku wzrosły o 0,7% w porównaniu do poprzedniego kwartału, kiedy wzrost wyniósł 0,4%. Jednocześnie tempo wzrostu dochodów ludności okazało się wyższe niż tempo rozwoju gospodarczego – wzrost PKB per capita w tych krajach wzrósł o 0,4%. W raporcie OECD zaznaczono, że dynamika dochodów między poszczególnymi krajami znacznie się różni. Wśród krajów, które tworzą G7, gdzie wzrost dochodów przyspieszył z 0,2% do 0,6%, najbardziej istotne przyspieszenie odnotowano w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W strefie euro realne dochody wzrosły o 0,1%, w UE wręcz przeciwnie – spadły o 0,1%.

Zdaniem Banku Anglii sztuczna inteligencja może negatywnie wpłynąć na rynek pracy

Główny ekonomista Banku Anglii Andy Haldane sugeruje, że wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji może doprowadzić do masowego bezrobocia w Wielkiej Brytanii, pisze Financial Times. Haldane zaznacza, że kraj musi wziąć pod uwagę konsekwencje rewolucji przemysłowej w wieku 18-19 i upowszechnienia komputerów w XX wieku, które okazały bolesny i trwały wpływ na rynek pracy. Według niego konieczne jest wcześniejsze profesjonalne przekwalifikowanie pracowników i opracowanie programów społecznych w celu złagodzenia skutków zmian technologicznych.

Wzrost handlu hurtowego w Singapurze spowolnił w drugim kwartale

Krajowa sprzedaż hurtowa w Singapurze w drugim kwartale, wyrównana sezonowo wzrosła o 2,4% po wzroście o 6,2% w poprzednim kwartale, pisze projekt finversia.ru, powołując się na dane z Departamentu Statystyki Singapuru. Wielkość krajowego handlu hurtowego, wyłączając wpływ cen, spadła o 2,8% wobec poprzedniego kwartału. Wskaźnik, który nie uwzględnia hadnel ropą naftową, wzrósł o 5,4% w porównaniu do pierwszego kwartału, kiedy wolumen krajowego handlu hurtowego spadł o 5,9%. W ujęciu rocznym krajowa sprzedaż hurtowa wzrosła o 10,3% po wzroście o 6,9% przed kwartałem.

W Pekinie odnotowano gwałtowny wzrost czynszu

Miesięczny czynsz za mieszkanie w Pekinie w okresie od stycznia do lipca 2018 roku wzrósł o 25,6%, wynika z badania przeprowadzonego przez chińską wyszukiwarkę Zhuge. Jak pisze Financial Times, powołując się na wyszukiwarkę, wzrost cen na niektórych dzielnicach wyniósł prawie 40%. W publikacji zauważono, że w Pekinie, gdzie w apartamentach i domach wynajętych mieszka miliony ludzi, stosunek czynszu do dochodów jest jednym z najwyższych na świecie. Według Departamentu Opieki Społecznej w Pekinie niedawni absolwenci szkół wyższych w 2017 roku wydali na wynajęcie mieszkania średnio 67% swoich zarobków.

Wielkość budownictwa w strefie euro wzrosła w czerwcu o 0,2%

W strefie euro wielkość budownictwa wzrosła w czerwcu tego roku o 0,2% w porównaniu do maja, kiedy jej wzrost wyniósł 0,3%, wynika z danych Urzędu Statystycznego Eurostat. Wobec czerwca zeszłego roku wskaźnik wzrósł o 2,6%. Wielkość produkcji w 28 krajach Unii Europejskiej wzrosła w czerwcu o 0,6% po wzroście o 1,2% w poprzednim miesiącu. W ujęciu rocznym wzrost wskaźnika wyniósł 2,7%. Największy wzrost w stosunku do maja odnotowano na Węgrzech – o 7,2%, a na Słowacji – o 4,5%. Spadek odnotowano w Słowenii – o 5% oraz w Niemczech – o 3,2%.