Czym jest handel?

909

Handel jest podstawową działalnością inwestorów i usług inwestycyjnych; krótko mówiąc, jest to kupno i sprzedaż lub wymiana aktywów. Podmioty działające na rynku finansowym prowadzą handel papierami wartościowymi, takimi jak akcje, waluty, towary i surowce oraz instrumenty pochodne zawierając każdego dnia dziesiątki transakcji na platformach inwestycyjnych.

Akcje, towary i surowce, kontrakty oraz kapitał mogą być kupowane i sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych. Ogólnym celem jest osiągnięcie zysku poprzez kupno po niższej cenie i sprzedaż po wyższej cenie, zazwyczaj w stosunkowo krótkim czasie.

Każdy może być inwestorem, od indywidualnego inwestora aż po instytucje globalne. Handel może być prowadzony bezpośrednio lub poprzez brokera,telefon lub platformę handlową online.

Gdzie słyszałeś o handlu?

Handel na rynkach finansowych jest powszechnie postrzegany jako odzwierciedlenie stanu gospodarki światowej. Ludzie mogą zapytać, czy prowadzisz handel na giełdzie lub opowiedzieć o swoich sukcesach lub porażkach na rynku kapitałowym.

Kupno i sprzedaż pozycja długa i krótka
Kupno i sprzedaż pozycja długa i krótka

Co powinieneś wiedzieć o handlu?

Założenie konta online i rozpoczęcie handlu akcjami jest łatwe. Wszystko czego potrzebujesz to hasło i pieniądze na koncie. Możesz również skorzystać z telefonu lub pomocy brokera.

Jeśli chcesz handlować, wybierz instrument finansowy, który chcesz kupić, ustaw cenę, zdecyduj ile chcesz wydać i sfinalizuj transakcję, jeśli jesteś zadowolony z wyceny. Następnie możesz śledzić efektywność swojej inwestycji i zdecydować się na dodanie aktywów do rosnącego portfela. Jeśli zarabiasz na sprzedaży akcji, musisz zapłacić podatek.

Pamiętaj, że wartość papierów wartościowych i towarów może spaść i wzrosnąć, co wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy na Twoich transakcjach jeśli nie zarządzasz odpowiednio kapitałem.