Ilość rozpoczętych inwestycji budowlanych (ang. housing starts report)

wskaźniki makroekonomiczne

1281

Ilość rozpoczętych inwestycji budowlanych

Raport o rozpoczętych budowach tworzony jest w oparciu o ankiety wypełniane przez przedsiębiorstwa sektora budowlanego z całego kraju. Dokument zawiera trzy podstawowe pozycje: rozpoczęte budowy, udzielone pozwolenia budowlane oraz ukończone budowy. Dane prezentowane są w postaci rocznych i miesięcznych zmian procentowych poszczególnych pozycji. Regionalne zróżnicowanie rynku nieruchomości znajduje odzwierciedlenie w raporcie dzięki podziałowi danych na cztery regiony: północnowschodni, środkowozachodni, południowy i zachodni. Oprócz tego pojawia się również podział na jednoosobowe i wieloosobowe gospodarstwa domowe.

Znaczenie dla rynków

Dane o rozpoczętych budowach stanowią wskaźnik wyprzedzający zmiany koniunktury w gospodarce. Znaczący wzrost rozpoczętych inwestycji budowlanych zazwyczaj pojawia się na początku cyklu koniunkturalnego. Publikacja danych o ilości rozpoczętych budów nie należy zwykle do momentów, które wstrząsają rynkami. Niekiedy dane z raportu mogą zostać użyte do prognozowania wzrostu sprzedaży w branżach wytwarzających np. meble czy wyposażenie domów. Wzrost ukończonych budów niesie za sobą większe wydatki na tego typu artykuły. Dane o liczbie rozpoczętych inwestycji budowlanych powinny być analizowane wraz z raportem o sprzedaży domów i mieszkań na rynku wtórnym. Wzrosty i spadki obydwu parametrów odpowiedzi na zmiany stóp procentowych będą stanowić oznaki zmiany koniunktury na rynku nieruchomości.