Inflacja w Indiach przyspieszyła do 2,57% w lutym

630

Ceny konsumpcyjne w Indiach spadły w lutym w porównaniu do stycznia o 0,07%, wynika z oficjalnych danych. Jednocześnie roczna inflacja przyspieszyła do 2,57% z poziomu ze stycznia w 1,97%, ale jej wartość nadal pozostaje znacznie niżej docelowego poziomu Banku Rezerw Indii – na poziomie 4%. Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik za luty wyniesie 2,43%. W ciągu roku ceny żywności spadły o 0,7%, podczas gdy ceny odzieży i obuwia wzrosły o 2,7%. Główną przyczyną spowolnienia wzrostu cen konsumpcyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy był spadek cen żywności. Indyjski Bank Centralny oczekuje, że w pierwszym kwartale bieżącego roku inflacja w kraju będzie na poziomie 2,8%. Wcześniej informowano, że tempo wzrostu produkcji przemysłowej w Indiach spadło w styczniu w ujęciu rocznym z 2,6% do 1,7%.

Roczny zysk największego na świecie sprzedawcy detalicznego zwiększył się o 2%

Hiszpańska firma Inditex, która jest właścicielem dużych sieci sklepów odzieżowych, poinformowała o wynikach roku finansowego, który się zakończył 31 stycznia. Według jej raportu zysk netto wyniósł 3 miliardy 440 milionów euro, wzrastając w ciągu roku o 2%. EBIT w wysokości 4 mld 360 mln euro wzrósł o 1%. Eksperci oczekiwali bardziej znaczącego wzrostu – do 4 mld 410 mln euro. W okresie sprawozdawczym przychody wzrosły o 3%, osiągając 26 mld 150 mln euro. Jednocześnie zysk operacyjny wzrósł w najniższym tempie od 5 lat, wzrastając o 1%. Wzrost sprzedaży odnotowano zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i internetowych. Porównywalna sprzedaż wzrosła o 4%. Wzrost sprzedaży w sklepach internetowych wyniósł 27%. Jej wielkość osiągnęła 3 mld 200 mln euro. W całkowitych przychodach udział sprzedaży internetowej wyniósł 12%. 

Przychody Adidasa w 2018 roku osiągnęły rekordowy poziom

Niemiecki producent artykułów sportowych Adidas poinformował, że w 2018 roku przychody i marża osiągnęły rekordowy poziom dzięki znacznemu wzrostowi sprzedaży w Ameryce Północnej i Chinach, a także dzięki zwiększeniu sprzedaży w sklepach internetowych. Przychody wyniosły 21 mld 920 mln euro, wzrastając o 3%. Przychody, które nie uwzględniają wahań kursów walut, wykazały wzrost o 8%. Firma zwiększyła zysk netto z kontynuowanej działalności o 20%, roczna stopa osiągnęła 1 mld 700 mln euro. Marża operacyjna wyniosła 10,8%, wzrastając o 1,1%. Pod koniec roku spółka wypłaci dywidendy w wysokości 3 euro 35 centów za akcję, co o 29% więcej niż zapłacona kwota w poprzednim roku. Adidas ogłosiła również plany wykupienia akcji o wartości 800 mln euro w 2019 roku. 

Ministerstwo Finansów Wielkiej Brytanii obniżyło prognozę wzrostu PKB na 2019 rok

Brytyjski sekretarz skarbu Philip Hammond podczas wiosennego apelu do parlamentu poinformował o spadku prognozy wzrostu PKB w Wielkiej Brytanii w 2019 roku do 1,2% z oczekiwanego wcześniej wzrostu o 1,6%. Ministerstwo Finansów nie zmieniło prognozy na 2020 rok, oczekując wzrostu gospodarczego na poziomie 1,4%. Jednocześnie poprawiła się rognoza wzrostu na 2021 rok, z 1,4% do 1,6%, a w 2022 roku z 1,5% do 1,6%. Poinformowano, że bieżący rok fiskalny zakończy się pod koniec tego miesiąca, z deficytem budżetowym w wysokości 22,5 miliarda funtów, co o 3 miliardy funtów poniżej planowanej kwoty. W roku budżetowym 2023-2024 ministerstwo spodziewa się zmniejszenia deficytu do 13,5 mld funtów. Hammond powiedział również brytyjskiemu parlamentowi, że prognozy zakładają podpisanie porozumienia w sprawie Brexitu.

Centralny Bank Gruzji obniżył stopę refinansowania po raz drugi od początku roku

Narodowy Bank Gruzji ogłosił decyzję podjętą na marcowym posiedzeniu o obniżeniu stopy refinansowania do 6,5% z 6,75% rocznie. W tym roku Bank Centralny Gruzji obniżał tę stawkę już 2 razy. Regulator powiedział, że w lutym inflacja w kraju była na poziomie 2,3%. Według jego szacunków w średnim okresie powinniśmy oczekiwać, że inflacja będzie zbliżona do docelowego poziomu w 3%. Decyzja o obniżeniu stóp została również podjęta ze względu na niskie ryzyko makroekonomiczne i utrzymujące się pozytywne tendencje w popycie zewnętrznym. Bank Centralny zauważa, że ​​w pierwszych miesiącach 2019 roku wzrost eksportu towarów wykazywał wysokie stopy. W tym roku poprawił się deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego Gruzji, a aktywizowały się kredyty dla przedsiębiorstw. 

Wzrost zamówień dóbr trwałych w USA wzrósł w styczniu do 0,4%

W styczniu zamówienia na dobra trwałe w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 0,4% w porównaniu z grudniem, kiedy odnotowano wzrost o 1,3%, podał Departament Handlu. To było zaskoczeniem dla ekonomistów, ponieważ przewidywali spadek zamówień o 0,5%. Zamówienia na sprzęt transportowy po wzroście o 3,1% w grudniu nadal rosły i w styczniu wzrosły o 1,2%. Kontynuowano wzrost produkcji samolotów niewojskowych i części zamiennych, gdzie wzrost zamówień wynosił 15,9%. Należy zauważyć, że dalszy wzrost zamówień na transport lotniczy może gwałtownie spaść z powodu sytuacji z Boeingiem po katastrofie samolotu 737 Max. Indeks zamówień na dobra trwałego użytku, który nie obejmuje zamówień na sprzęt transportowy, spadł w styczniu o 0,1%.

Zysk netto Lufthansa w czwartym kwartale spadł o 39%

Wiodące niemieckie linie lotnicze Lufthansa poinformowały o spadku zysku netto zgodnie z wynikami czwartego kwartału o 38,7 % w ujęciu rocznym do 343 milionów euro. Jego przychody w wysokości 8 miliardów 950 milionów euro wykazały roczny wzrost o 6%. Według raportu z 2018 roku firma uzyskała zysk netto w wysokości 2 mld 163 mln euro, czyli o 8% mniej niż w 2017 roku. Przychody wyniosły 35 mld 844 mln euro, wzrastając o 1%. EBIT, który nie obejmuje jednorazowych wydatków, został obniżony o 4% do 2 mld 836 mln euro. Głównymi przyczynami spadku zysków są wzrost kosztów paliwa i niższe ceny biletów lotniczych. Firma zwiększyła wydatki na paliwo o 850 mln euro. Wydatki firmy w wyniku opóźnień i odwołań lotów wzrosły w ciągu roku o 518 mln euro.