Co to jest inflacja ? Definicja

509

Inflacja (łac. inflatio – ‘nadęcie’) – w ekonomii to trwały wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce przez pewien czas. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Rodzaje inflacji

Według kryterium tempa:

  • deflacja – oznacza ujemną inflację;
  • inflacja pełzająca – nie przekracza 5% rocznie;
  • Inflacja umiarkowana (krocząca) – oscyluje w granicach 5–10% rocznie;
  • inflacja galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu lub trzycyfrowej jednak od 20% w górę;
  • hiperinflacja – wzrost cen przekracza 150% w skali miesiąca.

Inflacja na kluczowych rynkach