Jak bardzo wzrosły ceny?

592

Inflacja konsumencka wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2019 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie uległy zmianie, ogłosił również.

„We wrześniu tego roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, największy wpływ na indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych ogólnie miały niższe ceny w transporcie (o 2,6%), rekreacji i kulturze (o 0,9%), co obniżyło wskaźnik o 0,27 punktu procentowego i 0,06 punktu procentowego Wyższe ceny odzieży i obuwia (o 2,6%) oraz mieszkań (o 0,2%) podniosły ten wskaźnik o 0,12 punktu procentowego i 0,05 punktu procentowego ”- czytamy w komunikacie.
W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 6,8%) oraz pod względem warunków mieszkaniowych (o 1,6%) spowodowały wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych odpowiednio o: 1,51 punktu procentowego. i 0,4 punktu procentowego Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,7%) oraz odzieży i obuwia (o 1,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio: 0,18 punktu procentowego, 0,06 punktu procentowego.
Poniżej zmiany w% CPI we wrześniu r / r.