Jak uniknąć błędów inwestycyjnych ?

giełda

1420

Inwestowanie to sztuka, ale sztuka oparta na wiedzy i doświadczeniu. Na szczęście są pewne zasady, które pozwalają uniknąć błędów i inwestować z dużym prawdopodobieństwem odniesienia sukcesu. Z tego powodu warto poznać reguły inwestowania, zanim zdecydujemy uczyć się samodzielnie. W tym zakresie nie warto tego robić. Można bowiem ponieść sporą cenę – liczoną wielkością zainwestowanych środków.

Informacja o zakupie akcji przez spółkę

Warto śledzić takie informacje. To, że firma kupuje własne akcje, to zazwyczaj dobry sygnał, co jest podyktowane prognozą odnotowania dobrych wyników finansowych (i wynika z chęci wzięcia udziału w tym zysku), niedocenieniem wartości akcji w opinii zarządu, który akcje firmy odbiera jako wyższe i spodziewa się wzrostu ich cen. Inną przyczyną może być planowane wycofanie akcji z obrotu, co ma stanowić zabezpieczenie spółek przed zbyt dużym wzrostem kursu akcji po ogłoszeniu akcji firmy. Skupowanie akcji przez spółkę może być spowodowane obawą przed ich rozproszeniem oraz przejęciem kontroli nad firmą przez inne spółki.

Znane branże

Najlepszym sposobem jest inwestowanie w branże, które się zna i których zasady funkcjonowania oraz prawa nimi rządzące są nam znane. W przeciwnym wypadku nie będziemy w stanie ocenić zmian, zachodzących w danych dziedzinach, które w bezpośredni sposób wpływają na kursy na giełdzie. Przykładem może być powiązanie cen ropy naftowej na rynku światowym w latach 2004-2005 z wzrostem zysków koncernu PKN Orlen oraz jego akcji.

Ograniczanie strat

Straty są nieodłącznie związane z inwestowaniem. Oczywiste jest to, że każdy inwestor stara się ich uniknąć, jednak nie jest to możliwe w pełni. Warto reagować na informacje zwrotne pochodzące z rynku oraz zamykać nieudane pozycje, kiedy zaczynają przynosić straty. Nie ma sensu czekać aż trend się odwróci. W ten sposób możemy stracić jeszcze bardziej.

Inwestowanie w różne akcje

Pod każdym względem nieopłacalne jest inwestowanie w akcje jednej spółki. Drugim błędem jest inwestowanie większości środków w jedne akcje, a reszty, symbolicznie w pozostałe, w ten sposób uzależnia się własny zysk od powodzenia i wzrostu akcji jednej spółki.

Najkorzystniej kapitał podzielić po równo. Najlepiej na trzy w miarę równe części. Każdą z nich najlepiej zainwestować w trzy różne spółki, co zmniejszy ryzyko inwestowania. Rozproszenie kapitału nie uzależnia naszego zysku od zysków jednej spółki. Z drugiej strony nie jest zalecane zbyt duże rozbicie kapitału (na 10-15 spółek), chyba, że inwestowana suma jest wyjątkowo wysoka i sięga około 100-150 tysięcy złotych.

Notuj inwestycje

Pamięć ludzka jest złudna. Z tego powodu warto prowadzić dziennik inwestycji i zapisywać w nim, co i kiedy oraz za ile kupiliśmy, w jakim okresie wraz z wyjaśnieniem motywów swojej decyzji. W ten sposób po czasie będziemy mogli wrócić do swoich notatek i przypomnieć sobie pierwszy scenariusz, własny plan oraz wyjaśnienia swoich decyzji. Ma to dodatkową korzyść. Pozwala uniknąć popełniania tych samych błędów oraz pozwala uczyć się, jak inwestować w konkretnych branżach.

Kredyt, tak, ale ostrożnie

Inwestuje się najlepiej wcześniej zarobiony kapitał. Finansowanie zakupu akcji z kredytu w dłuższej perspektywie jest dość ryzykowne, bowiem uzależnia zyski dodatkowo od kosztów kredytu.
Zyski z inwestowania muszą zapracować na odsetki. Z tego powodu rozwiązanie to najlepiej rozważyć w krótkim terminie w przypadku dużych ofert publicznych, przykładowo w przypadku prywatyzacji dużych firm. Trzeba być ostrożnym, często, w indywidualnych przypadkach, koszty kredytu mogą przekraczać zyski z akcji. To dlatego wielu inwestorów dobrze notowanych akcji na sesjach giełdowych wychodzi na zero lub kończy je z niewielkim zyskiem. Doświadczeni inwestorzy zalecają, by brać kredyt w wysokości dwu-trzykrotności, maksymalnie pięciokrotności środków własnych.

Użytkownicy trafili tu dzięki frazom:

  • poradnik inwestora
  • poradnik dla ineestora
  • zysk z ropy i Łota inwestuj