Kanał zwyżkujący

Analiza Techniczna Formacje

1620

KANAŁ ZWYŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna i sprzedaży
Czas kształtowania: od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy
Wolumen: rośnie przy maksimach kursu
Częstość występowania: średnia
Ruch cen: zależy od rozmiaru kanału
Sygnał kupna: spadek w pobliże dolnej krawędzi
Sygnał sprzedaży: wzrost w okolicę górnej krawędzi

Teoria

Kanał zwyżkujący Aby wyznaczyć kanał zwyżkujący należy wyodrębnić dwa minima cenowe (1,2) określające czerwony trend wzrostowy oraz dwa maksima (A,B) wyznaczające prostą równoległą do linii trendu (niebieski trend wzrostowy). Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej krawędzi kanału (czerwonej linii trendu), a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału (niebieskiej linii trendu). Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe maksima, a maleć podczas zniżek kursu.

Uwaga: Już po wyznaczeniu drugiego minimum (2) można wyznaczyć prostą równoległą do czerwonej linii trendu przechodzącą przez punkt (A), co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału i wyznaczenie granicy następnej zwyżki.

Taktyka gry

Kanał zwyżkujący taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • jak tylko ustali się czerwona linia trendu (1,2) wyznacz prostą równoległą przechodzącą przez punkt (A) i od tego czasu sprzedawaj blisko tej prostej a kupuj blisko linii trendu
  • jeśli nastąpi przebicie w dół czerwonej linii trendu sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj blisko czerwonej linii trendu począwszy od punktu (3) a sprzedawaj blisko niebieskiej linii trendu

Uwaga: W przypadku, gdy kanał nie jest bardzo stromy możesz też kupować na korekcie po wybiciu w górę przez niebieską linię trendu (jeśli wybicie zostało potwierdzone wzrostem wolumenu obrotów).