Klin zniżkujący

Analiza Techniczna Formacje

1405

KLIN ZNIŻKUJĄCY

Przydatność: podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania: 1-3 miesiące
Wolumen: maleje
Częstość występowania: średnia
Ruch cen po wybiciu: proporcjonalny do wielkości klina
Sygnał kupna: przebicie górnej krawędzi klina

Teoria

Klin zniżkujący teoria Klin zniżkujący jest formacją, która „zawsze” zapowiada wzrost cen. Częściej kształtuje się ona podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego niż przy długotrwałych spadkach. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów zwrotnych (1,2,3,4), które wyznaczają dwie malejące proste – górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt – P zwrotny oraz wierzchołek – K) i powinno być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Bardzo często po wybiciu występuje korekta (oznaczona kolorem zielonym) i dopiero po tej korekcie ma miejsce właściwy wzrost. Jego długość jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zwyżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego oporu (patrz poziom oporu).

Taktyka gry

Klin zniżkujący taktyka Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj dopiero na korekcie po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów i w odpowiednim czasie)

Poziom bezpieczeństwa możesz wyznaczyć na wysokości wierzchołka klina.