Strategie zwycięzców konkursu – Dowiedz się jak inwestowali najlepsi

1302

Proste techniki kluczem do zwycięstwa

Konkursy giełdowe i konkursy inwestycyjne

Konkursy dla inwestorów charakteryzują się tym, że każdy z uczestników działa pod presją czasu. To środowisko inwestycyjne, które może powodować, że podjęte decyzje nie zawsze będą w pełni przemyślane. Rywalizacja powoduje, że o naszych działaniach często decyduje impuls. Najlepsi inwestorzy w trzy tygodniowej rywalizacji pokazali jednak, że nawet pojedyncze niepowodzenia, straty, nie powinny nas zniechęcać a jedynie motywować do dalszej walki. Szczegółowa analiza transakcji pokazała nam, że najlepsi w klasyfikacji generalnej nie zawsze byli na szczycie, a były momenty, kiedy ich rachunki świeciły na czerwono.

O ostatecznym zwycięstwie zdecydowała konsekwencja w działaniu oraz cierpliwość. Nie bez znaczenia był wybór rynków. Odpowiednie były te, na których panowała stosunkowo duża dzienna zmienność. Pierwsza trójka konkursowa to inwestorzy, którzy wiedzą na czym polega prawidłowa strategia zarządzania pozycją oraz ryzykiem. Najlepsi stosowali nieskomplikowane techniki i to właśnie prostota w działaniu zdecydowała o ostatecznym dobrym wyniku.

Krzywe kapitału pierwszej trójki w klasyfikacji generalnej pokazują, że najlepszym okresem okazał się trzeci tydzień rywalizacji. Wszyscy trzej inwestorzy osiągnęli w ostatnim etapie najlepsze stopy zwrotu na tle swoich wcześniejszych osiągnięć. Srebrny medalista uzyskał wynik 278 proc. co przełożyło się na 3 miejsce w klasyfikacji tygodniowej.

Na końcówkę całej rywalizacji przypadają również najzyskowniejsze transakcje zwycięzców generalnych. Za dobry wynik całej trójki odpowiadają spadki na indeksach (CFD na DowJones, CFD na Dax) oraz surowcu ( CFD na Natgas).

1 MIEJSCE W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

Nick: Daksik 78 pkt.

Zwycięzcą konkursu w klasyfikacji generalnej okazał się Trader, który nie wygrał żadnego z trzech etapów. O pierwszym miejscu zadecydował czwarty wynik w pierwszym tygodniu oraz dwudziesta lokata w ostatniej fazie. Co może najbardziej zaskakiwać to fakt, że złoty medalista w drugim tygodniu uplasował się poza pierwszą pięćdziesiątka. Nic dziwnego skoro jego stopa zwrotu w drugim etapie była ujemna i wyniosła: – 23 proc.

O sukcesie w całej rywalizacji zadecydował wybór i skupienie się tylko na jednym rynku – niemieckim indeksie DAX. Na tę decyzję wpływ miały m.in. wcześniejszej doświadczenia i przyzwyczajenia Inwestora.

Zwycięzca podkreślił, że instrument, na którym inwestował charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością i to w głównej mierze zadecydowało o wyborze akurat tego indeksu.

Dzięki możliwości śledzenia swoich transakcji na bieżąco w telefonie poprzez aplikacje TMS, „Daksik” nie stosował zleceń Stop Loss ani Take Profit. Był w stanie szybko reagować na zmieniające się wydarzenia. W odpowiednim momencie ucinał stratne transakcje i pozwalał rosnąć zyskom.

Lider otworzył w całym konkursie jedynie 41 transakcji, co świadczy, że każda z nich była przemyślana i zaplanowana.

Aby wygrać nagrodę,czyli telefoniPhone XS, wystarczyłobyć regularnym oraz możnapozwolić pozwolić pozwolić pozwolić pozwolić pozwolić pozwolić na gorszygorszy gorszygorszygorszyokres okres .JakJak pokazuje pokazujepokazuje krzywa krzywa krzywakapitału kapitału kapitału kapitału kapitału „Daksika DaksikaDaksikaDaksikaDaksikaDaksika”, pierwszy pierwszy pierwszypierwszypierwszypierwszyiostatniostatniostatniostatniostatni tydzień tydzień tydzień ze stopą stopą stopą zwrotuzwrotu zwrotu 127 proc proc .zadecydował zadecydował zadecydował zadecydował zadecydował zadecydował zadecydował ozwycięstwie zwycięstwie zwycięstwie zwycięstwie zwycięstwie zwycięstwie .Środek Środek Środek rywalizacji rywalizacjirywalizacji rywalizacjirywalizacji to czas,czas,czas, który który który który nie nienależał do lidera lidera.Zajął Zajął Zajął Zajął on wtym tymokresie okresieokresie okresiemiejsce miejsce miejscemiejscemiejscepozapozapozapozapierwszą pierwszą pierwszą pierwszą pierwszą pierwszą 50 -tką tką .Straty StratyStraty na drugim drugimdrugimetapieetapieetapie nie niezniechęciły zniechęciły zniechęciły zniechęciły zniechęciły Zwycięzcy Zwycięzcy Zwycięzcy Zwycięzcy Zwycięzcy Zwycięzcy Zwycięzcy Zwycięzcy .Wostatniejostatniejostatniejostatniejostatniej faziefazie faziezmagań zmagań zmagań jego jegojegoportfel portfel portfel osiągnął osiągnął osiągnął osiągnął poziom poziompoziompoziom ponad ponad 22 tys tys.euro euro.

Zwycięzca „generalki” wybrał tylko jeden instrument – niemiecki indeks DAX. W głównej mierze zwracał uwagę na czysty wykres. Dodatkowo wspierał się oscylatorem RSI. Wyznaczał linie trendu i nie przechodził obojętnie obok kształtujących się formacji cenowych takich jak flaga, podwójne dno czy RGR. W swojej najlepszej transakcji zarobił ponad 7 tys. euro.

2 MIEJSCE W KLASYFIKACJI GENERALNEJ Nick: Maksik56, 77 pkt.

Srebrny medalista mobilnego konkursu TMS Brokers to przykład Tradera, który „rozkręca się” stopniowo. Wskazują na to wyniki każdego z etapów. W pierwszym tygodniu zdobywca II miejsca uplasował się poza pierwszą, punktowaną 50-tką. Jednak z każdy kolejnym dniem było coraz lepiej. Dwudzieste drugie miejsce w drugiej fazie oraz trzecia lokata w ostatniej, dały temu inwestorowi w sumie 77 pkt. czyli jedynie jedno oczko mniej od lidera.

„Maksik56” przyznał, że niska stopa zwrotu w początkowym etapie wynikała ze zbyt dużej wstrzemięźliwości oraz złego doboru rynku. Dopiero kiedy Trader zdecydował się na wybór jednego instrumentu, czyli indeksu DowJones, stopy zwrotu weszły na inny „level”. Widzimy ponownie, że wąska specjalizacja popłaca. Wicelider podkreślił, że zaczął inwestować z czasem bardziej agresywnie, otwierając zdecydowanie większe pod względem wolumenowym pozycje.

W rozmowie przyznał, że posiadał przemyślaną strategię zarzadzania pozycją i kapitałem. Co prawda „Maksik56” nie ustawiał zleceń Stop Loss, ale przyjął, że jeśli jego zyski stopnieją do ok 80 proc., wówczas zamyka stratną transakcję. Krzywa kapitału to potwierdza. Nie widzimy na niej dużych obsunięć kapitału a jedynie naturalne, płytkie korekty.

W całych zawodach „Maksik56” zawarł 212 transakcji a średni czas utrzymywania pojedynczej pozycji wyniósł ok 11 godzin. Dały mu one same dodatnie stopy zwrotu. Wysoki stosunek zysku do ryzyka, który osiągnął, spowodował, że krzywa kapitału w II i III tygodniu znajdowała się na imponującej fali wzrostowej.

Wicelider stosował proste techniki analizy technicznej. W procesie decyzyjnym brał pod uwagę głównie horyzontalne wsparcia i opory oraz oscylator RSI. Starał się wykorzystywać siłę panującego trendu i dołączać do niego. Jego najlepsza transakcja przyniosła zysk na poziomie niespełna 9,5 tys. euro. Pokazuje ona, że inwestor w idealnym momencie otworzył krótką pozycje w miejscu zakończenia korekty wzrostowej.

3 MIEJSCE W KLASYFIKACJI GENERALNEJ Nick: Anorak, 76 pkt.

Scenariusz inwestycyjny brązowego medalisty na pierwszy rzut oka przypomina ten, napisany przez Zwycięzcę. Krzywa kapitału inwestora o enigmatycznym nicku „Anorak” była dodatnia w dwóch okresach: I i III tygodniu. Środkowy etap podobnie jak u lidera, był stratny. Tu jednak widzimy symboliczny 1 proc. na minusie.

Największe zaangażowanie odnotowaliśmy na niemieckim indeksie DAX. Jednak najbardziej zyskowną transakcję „Anorak” uzyskał na surowcu Natgas, który okazał się instrumentem o wysokiej zmienności.

Duży sukces zdobywcy 3 miejsca rankingu generalnego to efekt 183 transakcji, z czego 137 było wykonanych na kontrakcie CFD DE30 (DAX), 37 na instrumencie CFD Natgas, 2 na kontrakcie CFD na srebro, 5 na parze walutowej EUR/JPY, oraz po jednej na EUR/USD oraz USD/CAD.

W porównaniu do lidera i wicelidera, średni czas utrzymywania pozycji przez tego inwestora był ponad dwukrotnie krótszy i wyniósł niecałe 5 godzin.

Początek rywalizacji był dla „Anoraka” stosunkowo udany. Po wejściu na przysłowiowy „plus” w pierwszych dniach konkursu, Trader utrzymywał dobrą passę, przez co zakończył pierwszy etap z wynikiem + 78 proc. co zagwarantowało mu 15 miejsce i 35 pkt. w rankingu. W drugim tygodniu obserwowaliśmy odmienną tendencję. Portfel prawie nigdy nie osiągnął pozytywnej stopy zwrotu. Widzimy jednak, że inwestor walczył do końca a wynik – 1 proc. nie przekreśli ostatecznego sukcesu.

Choć najbardziej popularnym instrumentem w portfelu zdobywcy 3 miejsca jest kontrakt CFD DE30 (oparty o indeks DAX), to najbardziej zyskowną transakcją okazała się krótka pozycja na kontrakcie CFD Natgas w ostatnim tygodniu rywalizacji. Po silnym wystrzale notowań tego surowca na początku listopada, notowania weszły w konsolidację o wysokiej zmienności. Inwestor sprzedał na górce i trafnie przewidział rozpoczęcie nowego swingu spadkowego.