Kredyt pomostowy, pożyczka pomostowa

772

Kredyt pomostowy, pożyczka pomostowa

Krótkoterminowa pożyczka stanowiąca finansowanie przejściowe; wykorzystywana do regulowania bieżących płatności do czasu uruchomienia stałego finansowania, przyznanego, lecz jeszcze niedostępnego. Na finansowanie długoterminowe mogą się składać nowy, bardziej trwały kredyt, zastrzyk kapitału lub wpływy ze sprzedaży majątku. W międzyczasie pomost finansowy „kupuje czas”. Na przykład most „budowlany” może wspomóc projekt w sektorze nieruchomości do czasu zapewnienia długoterminowego finansowania hipotecznego, dotyczącego ukończonego już i zasiedlonego budynku. Mechanizm ten znajduje też zastosowanie w procesie upłynnienia aktywów – jest on źródłem płynności do czasu zamknięcia transakcji. Na przykład nabywca nowego domu może potrzebować finansowania pomostowego do momentu sprzedaży swojego obecnego mieszkania. W przypadku wykupu lewarowanego źródłem finansowania pomostowego są transakcje wysoko lewarowane, później zrestrukturyzowana firma może uzyskać trwalsze finansowanie. Z kolei finansowanie przez kapitał prywatny (private equity) szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa, z perspektywą wyjścia z inwestycji poprzez debiut giełdowy, stanowi przykład finansowania pomostowego o charakterze kapitałowym. Kredyt pomostowy jest spłacany poprzez „refinansowanie”. Przejściowe finansowanie pomostowe
jest raczej nie do zastosowania w dłuższym okresie. Dlatego kluczowym elementem perspektywicznej transakcji tego typu jest światełko w tunelu, którym jest wiarygodnie określony na przewidywalną przyszłość punkt wyjścia. Nikt przecież nie chce utknąć „w połowie rzeki” (kredyt typu „molo” to kredyt pomostowy z niedostatecznym wykupem lub bez niego). Chcąc zadbać o bezpieczne przejście przez most, finansujący wyjątkowo ostrożnie monitorują i kontrolują swoją ekspozycję. Odgrywanie tej roli jest częścią bankowej tradycji, o ile tylko transakcji sprzyjają okoliczności (tzn. jasno określony wykup oczekiwany w krótkim okresie, zob. poniższy cytat). Źródłem wartości dodanej (a co za tym idzie, zysku) jest przejawiana przez bank zdolność i chęć zaakceptowania niepewności typowej dla finansowania pomostowego.

Luka

Od bankowca oczekuje się (…) uzupełnienia luk kapitałowych handlowca – to znaczy zapewnienia tymczasowych kredytów, okazjonalne luki między wpływami a płatnościami, w sposób prosty i sprawny. Zwykły broker czy pożyczkodawca nie powinien oferować takiej pomocy – jedynie bankier, znający osobiście klientów i ich sytuację.

Walter Bagehot, Unfettered Banking (1856)