Cenny klient indywidualny

903

Cenny klient indywidualny

Termin używany w bankowości prywatnej dla określenia bogatych klientów, stanowiących segment odbiorców specjalistycznych usług finansowych. Zmiany demograficzne, jakie dotknęły większość państw rozwiniętych, spowodowa ły zwiększenie liczby gospodarstw domowych będących w fazie uzyskiwania najwyższych dochodów. Wiele osób tworzących te gospodarstwa odziedziczy kapitał po swoich rodzicach. W rezultacie powstał szybko rosnący rynek usług zarządzania majątkiem. Próg, powyżej którego klienta uważa się za zamożnego, zależy od danego kraju; zazwyczaj chodzi o klientów dysponujących majątkiem netto wartości około 500 tys. USD lub większej.