Kredytowanie małych firm

786

Kredytowanie małych firm

Kredytowanie na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku banków komercyjnych odbywa się zazwyczaj poprzez sieć oddziałów, które mają największe kompetencje, by poruszać się na rynku lokalnym, gdzie działalność prowadzi większość MSE. Inne kanały dostawy to wydawanie firmowych kart kredytowych. Banki wchodzą na rynek albo z wykorzystaniem podejścia typu detalicznego (np. ujednolicone „pakiety” oraz metody oceny kredytowej opartej na analizie behawioralnej), albo używając metod typu korporacyjnego (np. zindywidualizowana opieka doradcy klienta). Kredytowanie małych firm, szczególnie mikro-przedsiębiorstw, cechuje się następującymi elementami:

Kredytowanie małych firm

Wysokie ryzyko

Powód:

 • Duża konkurencyjność rynkowa
 • Właścicielowi może brakować zasobów zarządczych
 • Wysoka asymetryczność informacji spowodowana słabą jakością księgowania
 • Niska dostępność zabezpieczeń na majątku lub bazy finansowej

Zalety konkurencyjności

Powód:

 • Zaangażowane zarządzanie; mniejsza biurokracja
 • Właściciele są ukierunkowani na sukces; brak problemu agencji
 • Nisze rynku MSE bardzo często są chronione przed konkurencją
 • Możliwość wykorzystywania lokalnych okazji na rynku

Koszty obsługi

Powód:

 • Rozmiar transakcji nie pozwala na przeprowadzenie szczegółowej kompleksowej analizy ekonomiczno-finansowej
 • Istnieje potrzeba zdobycia dużego zakresu lokalnej wiedzy na temat przedsiębiorstwa kredytobiorcy
 • Istnieje potrzeba przeprowadzenia procesu osądu bankowca
 • Techniki oceny kredytowej zależne od portfela kredytowego

Potencjał zysku

Powód:

 • Częsty wysoki zysk, odpowiedni dla potrzeb banku
 • Wysokie marże kredytowe kompensujące ryzyko
 • Relacje z klientem oparte na większej lojalności
 • Potrzeba kontrolowania kosztów ryzyka i zarządzania

Powyższe elementy mogą oznaczać dla banku zarówno dobrą, jak i złą wiadomość. Sektor jest wymagający (zob. poniższy cytat), ale przy odpowiednim podejściu może przynieść bankowi duże korzyści. Z uwagi na przepływ funduszy z pominięciem pośrednictwa bankowego, tam gdzie rynki kapitałowe wkraczają na obszary tradycyjnie przypisywane bankom, kredytowanie małych firm stanowi bardzo często główną działalność banków komercyjnych. Strategia taka pozwala im w pełni wykorzystać sieć oddziałów oraz budować trwałe i dochodowe stosunki z klientem.

Zniechęceni

Zbyt wysokie składki na ubezpieczenie społeczne oraz krótsze godziny pracy dodatkowo psują rynek małych i średnich przedsiębiorstw. Ale sytuacja może pogorszyć się jeszcze bardziej. Banki nie są zainteresowane małymi firmami. Uzyskanie kredytu, szczególnie przez nowopowstałe przedsiębiorstwa niemal graniczy z cudem. Niektóre firmy przez pierwsze trzy lata o zyskach mogą jedynie pomarzyć, dlatego przedsiębiorcy muszą zapomnieć o kredycie lub leasingu. Nawet jeśli firma przynosi dochód, 15–17-procentowe odsetki każą wątpić, czy kredyt jest opłacalny.

Kiedy małe nie jest piękne, „Warsaw Business Journal”, 25 listopada 2002, s. 6