Poręczenie osobiste

742

Poręczenie osobiste

Obietnica zapłacenia kwoty zobowiązania zaciągniętego przez kogoś innego, złożona przez osobę fizyczną (np. właściciel małego lub średniego przedsiębiorstwa gwarantuje kredyt bankowy swojej firmy, zgadzając się zapłacić osobiście wszelkie nieuregulowane zobowiązania pożyczkobiorcy). Ponieważ zazwyczaj ludzie dysponują ograniczonymi środkami, zdolność zapłaty bazująca na poręczeniu osobistym powinna być dokładnie przeanalizowana. Często przyjmuje się poręczenie osobiste bardziej jako test i gwarancję uczciwości oraz zaangażowania właściciela/dyrektora firmy niż jako źródło płatności. W ten sposób przy kredytowaniu małych firm bank radzi sobie z problemem asymetrii informacji, tj. faktem, że tylko osoba znająca przedsiębiorstwo od wewnątrz (właściciel/dyrektor) jest świadoma jego faktycznej zdolności kredytowej. W przeciwieństwie do gwarancji spółki osoby fizyczne mogą potrzebować niezależnej porady prawnej, zwłaszcza gdy włączony jest ktoś z rodziny, aby gwarancja była w pełni egzekwowalna. Prywatne gwarancje są zazwyczaj udzielane za pomocą weksli lub poręczenia.