O słabych kowenantach

765

O słabych kowenantach

Każde odniesienie do liberalnych lub słabych kowenantów umów kredytowych, które zapewniają stosunkowo niską ochronę pożyczkodawcom na wypadek pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy. Tradycyjną rolą kowentantów jest zapewnienie pożyczkodawcom możliwości reakcji przed katastrofą, jednak większość pożyczkobiorców opiera się utracie elastyczności i próbuje negocjować ich zakres lub nawet wykluczyć z umowy. Pożyczki o słabych kowenantach (ang. coventant-lite – gra słów odnosząca się do mniej szkodliwych napojów o niskiej zawartości alkoholu lub papierosów o niewielkiej zawartości nikotyny) są zazwyczaj oferowane z powodu agresywnej sprzedaży kredytów nastawionej na wyższe zwroty w zamian za większe ryzyko. Ponadto na konkurencyjnych rynkach kredytowych kredytobiorcy często mają przewagę negocjacyjną. Kredytodawcy walczą o udział w rynku i okazuje się, że muszą iść na kompromisy w zakresie norm kredytowych, przystając na jakąś formę „słabych kowenantów”. Rynek cieszył się prosperity przed wybuchem kryzysu kredytowego lat 2007–2009, następnie, wraz z zacieśnianiem rynków kredytowych, pożyczki o słabych kowenantach zniknęły z rynku.