Przeszukanie rejestru

801

Przeszukanie rejestru

Sprawdzenie rejestru nieruchomości w celu potwierdzenia prawa własności i/lub istnienia prawa do przedmiotu zabezpieczenia. Jest to ważny element związany z badaniem skuteczności zabezpieczenia. Kredytodawca przeszukuje rejestr albo w poszukiwaniu innych roszczeń, albo po to, aby zweryfikować zapis jego własnych praw. (W odniesieniu do aktywów niezarejestrowanych trzeba skorzystać z innych środków, np. ustalić „sekwencję przekazywania praw” do niezarejestrowanej nieruchomości). Choć dokumenty prawne (np. akty własności, dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia) mogą dowodzić istnienia bezspornego tytułu, bezwzględną pewność daje tylko potwierdzenie stanu prawnego w rejestrze. Niekiedy zdarza się, że występują duplikaty dokumentów potwierdzających prawo własności, obciążenia podwójne czy też niezarejestrowane. Na przykład w prawie anglosaskim hipoteka typu legal (zarejestrowana) ma pierwszeństwo przed hipoteką typu equitable (zastawem na dokumentach.) Zależnie od specyfiki systemu rejestrowego możliwe bywa uzyskanie z tego systemu zaświadczenia, stwierdzającego własność nieruchomości i jej status pod względem zabezpieczeń.