Oddział banku

846

Oddział banku

Biuro banku, które może przyjmować depozyty i udzielać pożyczek w imieniu banku. Prawnie oddział stanowi integralną część banku. Przeciwieństwo podmiotu zależnego, który jest całkowicie rozdzielny prawnie od właściciela. Zgodnie ze szkockimi zasadami bankowości, budowanie sieci oddziałów stanowiło popularną strategię większości banków komercyjnych. Oddziały były relatywnie niezależne, ale standaryzowały dostawców usług w ramach danej lokalizacji pod wyłączną kontrolą miejscowego dyrektora banku/oddziału. Konkurencja, deregulacja oraz technologia informacyjna zmieniły rolę oddziału. Sieci oddziałów coraz częściej traktowane są jako franczyzy podzielone według potencjału zyskowności oraz specjalizacji rynkowej. Usługi są dostosowywane do potrzeb użytkowników. Oddziały na przedmieściach skupiają się na kredytach hipotecznych i depozytach, a oddziały w centrach miast – na kredytach komercyjnych i zarządzaniu gotówką. Wraz z rozwojem bankowości elektronicznej wielu klientów może zostać obsłużonych bez istnienia oddziału, z użyciem bankomatów oraz bankowości zdalnej. Jednakże oddział nadal zachowuje swoją rolę dostarczania spersonalizowanych usług i doradztwa.

oddział banku