Warunki wstępne umowy

981

Warunki wstępne umowy

Kryteria zdarzenia lub warunków, które muszą zostać spełnione przed pełną realizacją umowy. Na przykład w umowie kupna-sprzedaży kupujący może być zobowiązany do wpłacenia depozytu na rzecz sprzedającego, zanim cena sprzedaży stanie się wiążąca. W kredytach bankowych kredytobiorca może zostać zobowiązany do dostarczenia lub osiągnięcia czegoś, zanim bank wypłaci pieniądze. Warunki wstępne są określane w umowach kredytowych. Najczęściej warunki te obejmują:

  • wypełnienie i podpisanie dokumentacji kredytu i zabezpieczenia;
  • otrzymanie międzyokresowych sprawozdań finansowych potwierdzających brak istotnych niekorzystnych zmian;
  • przeniesienie usług bankowych oraz rachunków oszczędnościowych;
  • otrzymanie opinii prawnej wyjaśniającej wątpliwe kwestie;
  • otrzymanie oficjalnego zatwierdzenia lub autoryzacji wskazujących, że projekt może być kontynuowany;
  • otrzymanie niezależnej wyceny potwierdzającej podane wartości aktywów;
  • otrzymanie pozytywnego wyniku kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Założenia warunków wstępnych są dwojakie. Daje wystarczające zrozumienie i/lub zaufanie co do większości aspektów, aby umowa mogła zostać podpisana, choć pewne szczegóły będą pozostawione do późniejszej realizacji. Jednocześnie strony mogą wykorzystać dostępny czas bardziej efektywnie, starając się doprowadzić do zamknięcia transakcji. Jeżeli zdarzenie jest formalnością, może być traktowane jako warunek poprzedzający, który zostanie wypełniony w określonym późniejszym terminie. W innym przypadku warunek wstępny może wskazywać zgodę warunkową, tzn. wolę realizacji transakcji, ale tylko w przypadku wystąpienia określonego kluczowego zdarzenia. W takiej sytuacji alternatywa polega na tym, że strony po prostu zaczekają, aż zdarzenie to wystąpi. Jednakże może być to niekorzystne, jeżeli występuje presja czasu lub konkurencji. Zobacz także:Warunki umowy kredytowej.