Odnawiać się

885

Odnawiać się

Wielokrotne wykorzystywanie i spłacanie linii kredytowej trwające w czasie (stąd cykliczność sugerowana w nazwie). Odnawialna linia kredytowa normalnie podlega znacznym wahaniom, w tym wraz z okresowymi likwidacjami debetu (jako przeciwieństwo wahania salda na rachunku sugerują wahania na mniejszą skalę). Kredyty odnawialne są kojarzone z większymi kredytobiorcami korporacyjnymi. Jest to spowodowane tym, że często mają oni ustalone linie kredytowe dla ogólnych celów przedsiębiorstwa, co pozwala na większą swobodę w wykorzystaniu kredytu (kredytowanie małych firm jest zazwyczaj bardziej restrykcyjne). Linie takie odnawiają się naturalnie, ponieważ zachowanie linii odzwierciedla schemat przepływów gotówki w przedsiębiorstwie. Płynność przedsiębiorstwa bywa zazwyczaj okresowo nadwerężana przez skumulowane płatności na takie wydatki, jak dywidendy, zaliczki podatkowe, wydatki kapitałowe lub planowane płatności rat kredytowych. Płynność jest uzupełniana stopniowo ze ściąganych należności, po odliczeniu płatności na rzecz dostawców oraz kosztów bieżących. Kiedy skumulowane wypłaty skutkują ujemnym wynikiem skumulowanych przypływów gotówkowych netto, linia kredytowa zostaje szybko wykorzystana. Następnie po przywróceniu dodatniego stanu przepływów gotówkowych zostaje spłacona stopniowo w ciągu określonego okresu. W przeciwieństwie to tego procesu linia kredytowa wykorzystywana do obrotu aktywami podlega mniejszym wahaniom, gdyż używa się jej do finansowania stałej potrzeby, zob. kredyty i pożyczki bankowe (rola w finansowaniu działalności przedsiębiorstw). Kredyty odnawialne bez zabezpieczenia są z założenia przeznaczone do sporadycznego wykorzystania. Sam fakt, że kredyty mają krótkie okresy spłaty, sprzyja obyciu się bez zabezpieczeń majątkowych. Taka linia kredytowa ma na celu wspieranie płynności w krótkich okresach wysokiego zapotrzebowania na gotówkę. Jeżeli jest wykorzystywana zbyt często, świadczy to o kłopotach, np. deficytach operacyjnych przepływów gotówkowych lub wierzycieli żądających wcześniejszych płatności (zob. poniższy cytat).

Ostateczność

Kredyty odnawialne. Miliardy dolarów w stałych liniach kredytowych, które Enron posiadał w bankach głównych. To były pieniądze na wypadek katastrofy, finansowy ekwiwalent schronu przeciwatomowego.

Kurt Eichenwald, Conspiracy of Fools, 2005, s. 5