1:1

923

Stosunek 1:1 oznacza iloraz odniesienia jednej wartości do drugiej. Często jest on zapisywany jako ułamek lub za pomocą znaku dzielenia.

Przykład 1:1

Kiedy mamy trzy osoby, i sześć krzeseł. Wtedy powiemy, że dwa krzesła przypadają na jedną osobę i napiszemy 2:1 (dwa do jednego).

Jeśli cztery rowery są czerwone, a trzy białe, wtedy mówimy 4:3 (cztery czerwone rowery są trzy białe, więc jest to stosunek cztery do trzech).

Stosunek wojsk wynosi 1:1 gdy jedna armia ma 10.000 jednostek i druga ma także 10.000 jednostek.