Oznaczenie zastawu

789

Oznaczenie zastawu

Publiczne oświadczenie, że dany sprzęt został zastawiony kredytodawcy w charakterze zabezpieczenia lub że dzierżawione aktywa pozostają własnością innej strony niż użytkownik. Urządzenia lub pojazdy oznacza się w ten sposób poprzez przytwierdzenie odpowiedniej tabliczki. Oznaczenia zastawu są niedoskonałą alternatywą bądź dodatkowym sposobem zgłoszenia zastawu do rejestru publicznego.