PetroChina odmówiła współpracy z PDVSA w projekcie dotyczącym rafinacji ropy naftowej

690

Chińska spółka PetroChina zamierza zaprzestać współpracy z wenezuelskim państwowym przedsiębiorstwem PDVSA, która została podjęta w celu zbudowania rafinerii ropy naftowej i kompleksu petrochemicznego w południowych Chinach.

Koszt projektu wynosił 10 mld USD. Przedstawiciele PetroChina powiedzieli, że odmowa partnerstwa wiąże się z pogorszeniem wyników PDVSA, a nie z wprowadzeniem amerykańskich sankcji przeciwko firmie.

Wenezuelski producent nie otrzyma udziału w chińskim projekcie. Zamiast tego PetroChina skoncentruje się na zakupach ropy w Arabii Saudyjskiej i Iranie.

28 stycznia Stany Zjednoczone zablokowały 7 mld USD aktywów PDVSA w swojej jurysdykcji i zakazały zawarcie umów z firmą. PDVSA, jako państwowa spółka Wenezueli, przynosi rządowi znaczną część przychodów ze sprzedaży ropy naftowej.

Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii spadła do minimalnego poziomu od 5 lat

Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii spadła o 9,1% do 1,52 mln sztuk z powodu niepewności co do wycofania się kraju z UE, podaje Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów i Sprzedawców Samochodów (SMMT). 

Zarejestrowany wynik był najniższy od 2013 r., kiedy wyprodukowanych zostało 1,5 mln samochodów. Produkcja samochodów na rynek krajowy spadła o 16,3% do 281,8 tys., podczas gdy produkcja na eksport zmniejszyła się o 7,3% do 1,24 mln pojazdów.

W grudniu w Wielkiej Brytanii wyprodukowano o 22,4% mniej samochodów niż w 2017 roku.

Szef SMMT wskazuje na niepewność Brexitu, jako na poważne wyzwanie dla produkcji. Jeśli kraj opuści UE bez porozumienia, będzie to mieć negatywne skutki dla całej branży.

Wielka Brytania opuści UE w dniu 29 marca. Parlamentarzyści z kraju powiedzieli swoją opinię 29 stycznia o porozumieniu z UE. Nie popierają porozumienia w teraźniejszej formie, również jak i opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy.

Firma chemiczna DowDuPont zwiększyła zysk 2,5 razy w 2018 roku

Zysk netto dużej amerykańskiej firmy chemicznej DowDuPont wzrósł 2,5 razy w porównaniu z 2017 r. i wyniósł 3,999 mld USD.

Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 1,65 USD, w stosunku do 0,91 USD w 2017 roku. Firma zwiększyła przychody o 37,6% do 85,977 mld USD.

W IV kwartale 2018 r. zysk netto wyniósł 513 mln USD, natomiast w 2017 r. DowDuPont odnotował stratę w wysokości 1,216 mld USD. Zysk na akcję przekroczył 0,2 USD, wobec straty 0,54 USD za okres sprawozdawczy 2017 r. Kwartalne przychody były o 0,2% wyższe niż w 2017 r. i wynosiły 20,099 mld USD.

Latem 2017 roku została zawarta umowa o połączeniu firm DuPont i Dow Chemical. Szef DowDuPont Ed Brin uważa, że ​​firmie udało się osiągnąć wysokich wskaźników Heiken Ashi dzięki fuzji.

Kanadyjski PKB spadł w listopadzie

Analitycy oczekiwali spadku PKB Kanady w listopadzie 2018 roku. Gospodarka kraju spadła o 0,1%. W październiku odnotowano wzrost o 0,3%.

Wzrost w 13 spośród 20 sektorów przemysłowych w Kanadzie został zrównoważony spadkami w sektorze sprzedaży hurtownej, finansów, ubezpieczeń, produkcji i budownictwa. Produkcja spadła o 0,3%, a sektor handlu o 1,1%. Sprzedaż hurtowa spadła o 2,1% po wzroście przez trzy miesiące.

Sektor wytwórczy pogorszył się o 0,5% po raz trzeci od czterech miesięcy. Prace naprawcze w wielu rafineriach spowodowały zmniejszenie produkcji w sektorze o 2,2%.

Sektor budowlany obniżył wskaźniki do minimum 2017 r. Niskie wyniki w branży notowane są szósty miesiąc z rzędu. Budowa nieruchomości mieszkalnej spadła o 1%, niemieszkalnej – o 0,7%.

Spadek o 0,7% odnotowano w handlu detalicznym.

W styczniu zaufanie konsumentów USA spadło do najniższego poziomu od 2 lat

Indeks zaufania konsumentów USA spadł w styczniu do 91,2 pkt wobec 98,3 pkt w grudniu. Wskaźnik osiągnął najniższą wartość od października 2016 roku.

Według wstępnych danych indeks powinien spaść do 90,7 pkt. Nastroje konsumenckie do bieżącej sytuacji finansowej pogorszyły się – subindeks spadł do 108,8 pkt z 116,1 pkt w grudniu.

Oczekiwania konsumentów spadły do ​​79,9 pkt, wobec 87 pkt w grudniu. W 2019 r. inflacja spodziewa się na poziomie 2,9%, podobnie jak w grudniu. W ciągu najbliższych 5-10 lat przewiduje się wzrost cen o 2,6% rocznie.

Przyczyną pogorszenia oczekiwań konsumentów było zawieszenie pracy rządu USA. Shatdaun wpłynął na nastroje konsumentów bardziej niż oczekiwano. Zawieszenie działań rządu trwało ponad miesiąc. Urzędnicy wrócili do pracy dopiero 25 stycznia.

Poziom zaufania w 100 pkt został odnotowany w 1966 roku. Średnia wartość recesji wynosząca 64,2 pkt, odnotowano w grudniu 2007 r. Historyczne maksimum wynoszące 111,4 zostało zarejestrowane w 2000 r., a minimu 51,7 pkt – w 1980 roku.

Indeks ISM Manufacturing nagle wzrósł w styczniu

Indeks aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym Stanów Zjednoczonych wzrósł z minimum 2 lat. Wzrost indeksu w styczniu zaskoczył ekspertów, raportuje Instytutu Zaopatrzenia Dostaw (ISM).

W styczniu indeks osiągnął 56,6 pkt. Analitycy oczekiwali wzrostu do 54,2 pkt. Indeks grudniowy został skorygowany w górę – z 54,1 do 54,3 pkt.

Spadek wskaźnika do 50 pkt i poniżej wskazuje na niską aktywność biznesową, a wartość powyżej 50 pkt wskazuje na jej wzrost. ISM Manufacturing utrzymuje wartość powyżej 50 pkt już przez kilka lat.

Indeks ISM, który śledzi nowe zamówienia w USA, wzrósł w styczniu do 58,2 pkt z 51,3 pkt w grudniu. Wartość wzrosła do maksimum od 2014 roku.

Wskaźnik produkcji wzrósł do 60,5 pkt z 54,1 pkt. Jest to maksymalny od 8 lat wzrost. Indeks zatrudnienia spadł z 56 pkt do 55,5 pkt. Indeks cen spadł poniżej 50 pkt po raz pierwszy od trzech lat – do 49,6 pkt. W grudniu wzrost zanotowano w 11 z 18 sektorów produkcyjnych, w styczniu – w 14 sektorach.