Płynność na rynku kryptowalut

1383

Płynność jako pojęcie definiuje się jako zdolność do kupowania lub sprzedawania aktywów na rynku bez powodowania drastycznej zmiany ceny tych aktywów.

Płynność finansów dotyczy dwóch różnych obszarów; płynność rynku i płynność aktywów.

Osiągnięcie płynności na rynku oznacza, że zawsze znajdą się chętni do zawierania transakcji handlowych. Z drugiej strony, gdy składnik aktywów zyskuje płynność, zdarza się sytuacja, w której można go łatwo zamienić na pieniądze.

Ale czym jest płynność na rynku kryptowalut?

Podobnie jak w przypadku każdej innej formy inwestycji, każdy z nas chce móc szybko sprzedawać i kupować tokeny / kryptowaluty bez konieczności ciągłego obniżania ceny lub zbyt długiego oczekiwania, aby dopasować nasze zamówienie do drugiej strony transakcji.

Aby było to możliwe, rynek, na którym handlujesz, musi być płynny. Innymi słowy, rynek musi charakteryzować się dużą aktywnością handlową, a ceny kupna i sprzedaży nie mogą znajdować się zbyt daleko od siebie.

Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi z punktu widzenia sprzedającego: 

Filip ma 5 tokenów pewnej kryptowaluty. Jego cena wzrosła w ciągu ostatnich kilku dni. Filip jest szczęśliwy i postanawia szybko sprzedać wszystkie swoje tokeny po bieżącej cenie rynkowej.

Jeśli rynek jest płynny, co oznacza, że ​​jest wystarczająca liczba nabywców, którzy chcą kupić tokeny Filipa za cenę, o którą prosił, Filip jest w stanie szybko sprzedać swoje aktywa i zrobi to po cenie, jakiej chce.

Transakcja Filipa również nie wpłynie na cenę tokena, ponieważ na rynku jest wystarczająca płynność do obsługi zlecenia Filipa.

Jeśli jednak Filip zdecyduje się złożyć ofertę sprzedaży swoich 5 tokenów po bieżącej cenie rynkowej, na rynku, który nie ma odpowiedniej płynności lub ma niską płynność, co oznacza, że ​​nie ma wystarczającej liczby nabywców, którzy byliby skłonni zapłacić cenę Filip, o który prosi, będzie musiał obniżyć cenę początkową lub poczekać, aż rynek stanie się bardziej płynny. Jeśli Filip ostatecznie zdecyduje się sprzedać swoje tokeny po niższej cenie, jego transakcja wpłynie również na bieżącą cenę rynkową tego tokena.

Jak sprawdzić czy rynek jest płynny

Aby sprawdzić, czy rynek jest płynny czy niepłynny, warto przyjrzeć się trzem najważniejszym wskaźnikom. 24-godzinny wolumen obrotu, głębokość portfela zamówień i wartość, o którą cena sprzedaży przekracza lub nie cenę zakupu – ten wskaźnik jest również znany jako spread kupna / sprzedaży.

Jednak portfel zamówień nie zawsze jest dokładnym wskaźnikiem płynności rynku. Wynika to z faktu, że na rynku mogą istnieć zautomatyzowane zamówienia stop-limit i góry lodowe. Ich obecność w księdze rozkazów ujawnia się dopiero po spełnieniu określonych w nich warunków.

Płynność jest niezwykle ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę podczas dokonywania transakcji (tj. składania zleceń). Jest to kluczowy wskaźnik ułatwiający wejście na rynek lub opuszczenie go.