Pożyczki pod zastaw nieruchomości – na czym to polega?

2094

Pożyczki pod zastaw nieruchomości są skierowane do osób, jakie są zadłużone, nie posiadają zdolność kredytowej bądź co gorsza toczy się przeciw nim postępowanie komornicze. W ramach umowy pożyczkobiorca przekazuje własność nieruchomości na wierzyciela. Gdy dłużnik zapłaci zaległość w terminie ma prawo do wykupu nieruchomości.

Czym jest pożyczka pod zastaw nieruchomości?

Określenie „pożyczki pod zastaw nieruchomości” może być dezorientujące – to po prostu pożyczka hipoteczna, jakiej zabezpieczeniem jest nieruchomość. Wierzyciel chroni własne prawo na hipotece nieruchomości, wpisując się do prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Dłużnik, jaki zaprzestanie płacić pożyczkę musi liczyć się z tymże, iż pożyczkodawca hipoteczny będzie mógł dochodzić zlicytowania bądź przejęcia nieruchomości.

Kiedy pożyczkę bądź kredyt hipoteczny ma udzielić bank, potrzebne jest zrobienie wyceny nieruchomości poprzez specjalistę. Dzięki wycenie profesjonaliści zatrudnieni w banku są w stanie ustalić, o jaką sumę może wnioskować ewentualny konsument. Jeśli pożyczka ma zostać udzielona poprzez prywatną spółkę pożyczkową, to taka ocena przeważnie nie jest niezbędna. W rezultacie osoba chętna otrzymuje pieniądze właściwie od ręki, natomiast procedury są sprowadzone do minimum.

Pożyczki pod zastaw – na czym to polega?

Jeśli jesteś posiadaczem jakiejkolwiek nieruchomości – mieszkania, domu, przestrzeni biurowej, działki lub obszarów rolnych – możesz zastosować ją jako zabezpieczenie pożyczki. W zamian za wprowadzenie hipoteki w księdze wieczystej możesz uzyskać pożyczkę w wielkości chociażby 80% ceny nieruchomości. Pożyczki pod zastaw nieruchomości, definiowane także jako pożyczki hipoteczne, są niejednokrotnie wyjściem znacznie atrakcyjniejszym od kredytów gotówkowych. Dla osób, jakie znajdują się w kryzysowej sytuacji finansowej, mogą być również jedynym środkiem na to, aby otrzymać pożyczkę na ogromną sumę – w wypadku spółek może być to chociażby parę milionów złotych.

Jak wygląda umowa pożyczki oraz forma zabezpieczenia nieruchomości?

Treść umowy pożyczki i przede wszystkim jej zapisy, w pełni wsparte są regułach zgodnych z kodeksem prawa cywilnego. Podpisanie umowy pożyczki odbywa się pod nadzorem Notariusza. Zabezpieczeniem pożyczki jest wpis hipoteki umownej w dziale IV księgi wieczystej. Czas umowy pożyczki zgodnie z prawem, zapewnia możliwość wcześniejszej zapłaty zaciągniętej pożyczki pod zastaw. Odsetki naliczane są tylko za rzeczywisty czas jej wykorzystania. Spłacając pożyczkę wcześniej, np. o sześć miesięcy przed czasem wskazanym w planie pożyczki, pożyczkobiorca nie spłaca procent za kolejne miesiące.

Reasumując, pożyczka pod zastaw nieruchomości, którą można uzyskać w spółce parabankowej, to atrakcyjna opcja dla osób skłonnych zwracać pożyczone pieniądze poprzez lata. Tak forma pożyczania kapitałów nie eliminuje, w przeciwieństwie to tradycyjnego kredytu hipotecznego w banku, wielu grup konsumentów. Teraz spółki pożyczkowe maksymalnie ułatwiły mechanizm udzielania pożyczek hipotecznych oraz proponują je bez potrzeby przedstawiania jakichś zaświadczeń – o zatrudnieniu lub o mocnej historii kredytowej w BIK.