Dywergencja – sposób na zwiększenie zysków

11742

Dzisiaj przyjrzymy się narzędziu, mogącemu w znacznym stopniu zwiększyć trafność naszych transakcji. Jest nim dywergencja. Celem analityka technicznego stosującego wskaźnik dywergencji jest wykrycie odwrócenia trendu. Wczesne rozpoznanie odwrócenia trendu może być bardzo opłacalne.

Dywergencja oznacza rozbieżność. Aby ją zaobserwować potrzebujemy dwóch elementów do porównania. Pierwszym elementem jest zawsze cena, a drugim dowolnie wybrany wskaźnik analizy technicznej. Może to być MACD, CCI, oscylator stochastyczny lub inny. Chyba najczęściej wybieranym wskaźnikiem do porównania jest MACD.
 
Jeżeli cena wykreśli nowy, wyższy szczyt, oscylator powinien zachować się tak samo. Analogicznie, jeżeli cena kreśli nowy, niższy dołek, na wykresie oscylatora również powinien pojawić się niższy dołek. Jeżeli tak się nie stanie, występuje rozbieżność między nimi, którą nazywamy dywergencją. Możemy ją wykorzystać do wyznaczenia punktu prawdopodobnego odwrotu, słabnięcia trendu lub jego kontynuacji.
 

Rozróżniamy dwa typy dywergencji

Dywergencja regularna

Dywergencja regularna zwiastuje trendu, w którym zmierza cena.
Jeśli na wykresie cenowym pojawi się nowy, wyższy szczyt, a oscylator nie będzie w stanie jednocześnie przekroczyć poprzedniego szczytu, mamy do czynienia z niedźwiedzią dywergencją. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo spadków.
dywergencja
Dywergencja regularna zwiastująca spadki
Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku byczej dywergencji regularnej. Cena kreśli nowe, niższe dołki, a na wykresie oscylatora pojawia się nowy dołek, wyższy od poprzedniego. W tej sytuacji oczekujemy nadchodzących wzrostów.
 
Dywergencja regularna zwiastująca wzrosty
Dywergencja regularna zwiastująca wzrosty
 

Dywergencja ukryta

Daje sygnały przeciwne do dywergencji regularnej. Po jej uformowaniu, spodziewamy się kontynuacji bieżącego trendu.
Jeżeli cena kreśli niższy szczyt, a na wykresie wskaźnika pojawia się nowy, wyższy szczyt, wówczas mamy ukrytą deywergencję niedźwiedzia, czyli możemy oczekiwać dalszych spadków.
Dywergencja ukryta przewidująca kontynuację spadków
Dywergencja ukryta przewidująca kontynuację spadków

 

W przypadku byczej dywergencji ukrytej, cena kreśli wyższy dołek, a na wykresie wskaźnika pojawia się niższy dołek. Możemy spodziewać się kontynuacji trendu wzrostowego.

Dywergencja ukryta przewidująca kontynuację wzrostów
Dywergencja ukryta przewidująca kontynuację wzrostów

Poszukajmy przykładów dywergencji na parze walutowej EURUSD

dywergencja przykład

Na wykresie miesięcznym, doszukaliśmy się dywergencji regularnej, zwiastującej spadki eurodolara. Czerwonym kolorem wyznaczona została strefa zwiększonej aktywności podaży, w której cena zawróciła, zgodnie z tym co sygnalizowała dywergencja.

Na wykresie miesięcznym stwierdziliśmy dywergencję regularną, zwiastującą spadek pary walutowej EURUSD. Strefa zwiększonej aktywności podażowej została zaznaczona na czerwono, w której cena zawróciła, zgodnie z tym, co pokazała dywergencja.

zyski na forex

Na tygodniowym wykresie mamy przykład regularnej dywergencji, która skutecznie przewiduje odwrócenie spadków.

MACD Forex

Czterogodzinowy (H4) wykres EuroDolara pokazuje przykład ukrytej dywergencji potwierdzającej kontynuację wzrostów.

sposób na zysk

Z kolei ukryta dywergencja na wykresie godzinowym wskazuje, że spadki jeszcze nie dobiegły końca.

Powyższe przykłady mają jedynie na celu pokazanie, w jaki sposób można kształtować dywergencje na prawdziwym rynku. Nie są częścią żadnej strategii. Nigdy nie powinniśmy grać wyłącznie na podstawie sygnałów podawanych przez dywergencję. Najlepiej używać ich w połączeniu z poziomami wsparcia i oporu, w których oczekujemy odwrócenia ceny. Zarówno dywergencja, jak i formacje cenowe omówione wcześniej mogą dać nam sygnał informujący o zbliżającej się zmianie trendów krótko- i długoterminowych.

Średnie kroczące, a dywergencja

Jeśli cena akcji jest bardzo zmienna i wykazuje dzikie wahania w ciągu dnia, może być trudno zinterpretować ten trend jedynie na podstawie wykresu cen. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez analityków do lepszej identyfikacji trendów jest średnia ruchoma. Oblicza się to na podstawie średnich cen dla określonej liczby dni. 10-dniowa średnia ruchoma jest równa średniej arytmetycznej średniej ceny zamknięcia akcji w ciągu ostatnich 10 dni. Wykreślając dzienne wartości takiej średniej, analityk uzyskuje gładszą linię niż wykres cen, ponieważ wzrosty i spadki cen zwykle znoszą się nawzajem w ciągu 10 dni.

MACD, a dywergencja

MACD jest technicznym wskaźnikiem, który określa różnicę między dwoma średnimi ruchomymi. Pomysł jest dość prosty. Kiedy akcje rosną, wartość krótkoterminowej średniej kroczącej będzie większa niż długoterminowa średnia krocząca. Wynika to z faktu, że krótkoterminowa średnia krocząca, powiedzmy 10-dniowa, będzie średnią z ostatnich cen z 30-dniowej średniej kroczącej, a podczas trendu wzrostowego ostatnie ceny są wyższe niż ceny z przeszłości. MACD pokazuje, czy zapasy nadal rosną w tempie wystarczającym do zachowania luki między krótko- i długoterminowymi średnimi ruchomymi. Kiedy ta luka kurczy się lub znika, akcje mogą stracić zbyt dużo pary i mogą rozpocząć proces odwrotny.

Inne zastosowania

Pracując z wskaźnikiem MACD, analityk może wybierać różne przedziały czasowe dla średnich długoterminowych i krótkoterminowych, o ile jedna średnia znacznie odbiega od drugiej. Ponadto analityk może po prostu wykreślić dwie średnie ruchome na tym samym wykresie i spojrzeć na odległość między nimi. Innym sposobem sprawdzenia dywergencji jest wykreślenie dziennej ceny akcji i średniej ruchomej na tym samym wykresie. Jeśli można ufać wzrostowi, powinna pozostać luka między dzienną ceną akcji a poziomem średniej ruchomej.