Czym jest poziom Stop Out na rynku forex (50%)

3025

Każdy broker ustala poziom Stop-out, czyli kolejny minimalny poziom kapitału zabezpieczającego, poniżej którego aktywowany jest mechanizm Stop-out co skutkuje zamknięciem transakcji. Jest to konsekwencja wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i jest to ostatni ratunek dla inwestora (a także brokera), zanim pojawi się ujemne saldo na rachunku z powodu rosnącej straty.

Aktywacja mechanizmu Stop-out powoduje natychmiastowe zamknięcie pozycji przez brokera. W zależności od brokera wszystkie otwarte transakcje mogą być zamykane jednocześnie lub transakcje, które powodują największe straty, zostaną z kolei zamknięte, do momentu wyrównania salda konta na zaangażowanym kapitale.

Stop out 50% – zamknięcie pozycji

Gdy saldo konta maklerskiego będzie pokrywać tylko 50% depozytu zabezpieczającego, pozycja zostanie automatycznie zamknięta przez brokera. W naszym przykładzie przy saldzie 1000$ stanie się to, gdy saldo rachunku wyniesie 500 $. Strata wyniosłaby tutaj 500 $.