Proces kredytowy

772

Proces kredytowy

Ogólne określenie sekwencji poszczególnych działań składających się na proces kredytowania bankowego. Rozpoczyna się ona i kończy polityką kredytową – bank bowiem nieustannie aktualizuje zasady kredytowania, korzystając z doświadczeń płynących z dotychczasowych transakcji. Poza ciągłym uczeniem się na własnych błędach i aktualizowaniem polityki kredytowej, bank prowadzi też rozmaite działania wiążące się z udzielaniem, monitorowaniem i windykacją kredytów i pożyczek, takie jak:

 • ustalenie polityki kredytowej i zbudowanie infrastruktury ludzi, systemów oraz organizacji;
 • generowanie strumienia transakcji poprzez aktywne pozyskiwanie nowych klientów;
 • rozpatrywanie wniosków kredytowych;
 • rozmowy z potencjalnymi klientami;
 • badanie kredytobiorcy;
 • wizyty;
 • analizę kredytową/ocenę kredytową;
 • spisywanie warunków kredytu i pełnienie funkcji sponsora;
 • pełnienie funkcji weryfikacyjnej;
 • pełnienie funkcji autoryzacyjnej;
 • uzyskanie zabezpieczenia na majątku;
 • zatwierdzenie wypłaty;
 • monitorowanie;
 • kontrola kredytu;
 • zarządzanie portfelem;
 • okresowe przeglądy kredytowe;
 • spłaty;
 • programy naprawcze lub realizacja zabezpieczeń;
 • tworzenie rezerw na straty kredytowe;
 • obliczanie wyników finansowych (rentowności, wzrostu);
 • ponowne ustalenie polityki kredytowej i przebudowa infrastruktury ludzi, systemów oraz organizacji.

Postrzeganie procesu kredytowego z pewnym dystansem pozwala bankowcom zrozumieć, że zarządzanie ryzykiem kredytowym wymaga systematyczności podejścia – wiele powiązanych ze sobą działań składa się na zintegrowany proces. Pomaga to uniknąć wpadania w pułapkę myślenia, że krytyczną decyzją jest ta o przyznaniu kredytu. Jest ona ważna, ale nie wystarczy opanować tej jednej sztuki.

Proces kredytowy