Inflacja w strefie euro spadła w marcu do 1,4%

645

Urząd Statystyczny Eurostat opublikował wstępne dane o inflacji bazowej w strefie euro w marcu, według których ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,4% w ujęciu rocznym. W porównaniu z lutowym wzrostem cen o 1,5%, inflacja spowolniła w zeszłym miesiącu, chociaż analitycy nie oczekiwali zmiany jej wartości. Przyspieszenie w marcu wykazał jedynie wzrost cen nośnikó energii – do 5,3% z 3,6% miesiąc wcześniej. Stopa inflacji, która nie uwzględnia kosztów nośnikó energii i żywności, wyniosła 1%, również spowalniając z lutowej wartości 1,2%. Sabina Lautenshleger, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego, powiedziała, że ​​Bank Centralny oczekuje, że osiągnięcie docelowej stopy inflacji na poziomie około 2% zajmie więcej czasu.

Aktywność produkcyjna w strefie euro spadła w marcu do najniższego poziomu od 6 lat

Według ostatecznych danych IHS Markit wskaźnik aktywności produkcyjnej sektora przemysłowego w strefie euro w marcu spadł do najniższego poziomu od kwietnia 2013 roku, osiągając 47,5 pkt. W lutym jego wartość wynosiła 49,3 pkt. Osłabienie aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym obserwuje się już osiem miesięcy z rzędu. Wskaźnik MACD, określający zmianę wielkości produkcji, również osiągnął najniższy poziom od 6 lat. Jego wartość spadła do 47,2 pkt z 49,4 pkt. Eksperci uważają, że na nastroje w otoczeniu biznesowym wpłynęła zmiana prognozy wzrostu gospodarczego Europejskiego Banku Centralnego, a także zamiar zaoferowania bankom nowej rundy tanich kredytów w celu ożywienia gospodarki. Tempo spadku nowych zamówień w marcu jest najbardziej znaczące w ciągu ostatnich 6 lat. Optymizm co do perspektyw na najbliższe 12 miesięcy gwałtownie spadł.

Sprzedaż detaliczna w USA spadła o 0,2% w lutym

Amerykański Departament Handlu opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w lutym. Jej wielkość spadła o 0,2% w porównaniu ze styczniem, kiedy odnotowano wzrost o 0,7%. Było to zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu o 0,2%. Sprzedaż, która nie obejmuje samochodów, benzyny i materiałów budowlanych, również spadła w lutym o 0,2%. Miesiąc wcześniej odnotowano wzrost o 1,7%. Sprzedaż detaliczna, bez uwzględnienia tylko samochodów, wykazała spadek o 0,4% po wzroście o 1,4% w styczniu. Najwyższe tempo spadku sprzedaży od kwietnia 2012 roku odnotowano w sklepach z materiałami budowlanymi, gdzie wskąźnik spadł o 4,4%. Spadek sprzedaży żywności i napojów o 1,2% był najbardziej znaczący od ostatnich 10 lat.

Bezrobocie w strefie euro pozostało w lutym na poziomie w 7,8%

W lutym tego roku stopa bezrobocia w strefie euro nie zmieniła się, utrzymując styczniową wartość na poziomie 7,8% i potwierdzając prognozy ekspertów, pokazują dane Eurostatu. Styczniowa stopa bezrobocia na poziomie 6,5% pozostała bez zmian w lutym w krajach Unii Europejskiej. Dla UE jest to najniższa wartość od stycznia 2000 roku. Liczba bezrobotnych w strefie euro wyniosła 12 mln 730 tys. osób, w krajach UE – 16 mln 12 tys. osób. W strefie euro wskaźnik spadł o 77 tys., w UE – o 102 tys. W porównaniu z lutym ubiegłego roku najbardziej znaczący spadek bezrobocia odnotowano w Grecji – z 20,8% do 18% i na Cyprze – z 9,4% do 7,1%. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach – 1,9% i Niemczech – 3,1%.

Ceny producentów w strefie euro wzrosły w lutym o 0,1%

W strefie euro w lutym odnotowano spowolnienie cen producentów. Według Eurostatu ceny wzrosły o 0,1% w porównaniu ze wzrostem o 0,3% w styczniu. W porównaniu z lutym 2018 roku, wzrost wyniósł 3%. W Unii Europejskiej w lutym wzrost cen producentów w stosunku do stycznia wyniósł 0,2%. Roczna stopa wzrosła o 3,1%. Najwięcej ceny podniosły spółki ze Słowacji, ten wskaźnik wzrósł o 1,8%. W Bułgarii wzrost wyniósł 1,5%, na Litwie i w Grecji – o 1,2%. Obniżki cen odnotowano w Estonii, Portugalii i Danii. W ciągu roku spadek cen nie był obserwowany w żadnym kraju. Największy roczny wzrost cen wykazała Łotwa, gdzie wskaźnik wzrósł o 6,6%.

Izraelski Perion Network kupił ukraiński startup Captain Growth za 3 miliony 750 tysięcy dolarów

Firma Perion Network z Izraela, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań reklamowych wydawcom i markom, ogłosiła przejęcie ukraińskiego startupu Captain Growth za 3 mln 750 tys. dolarów. Zgodnie z warunkami umowy, Perion Network zapłaci część tej kwoty w gotówce, a reszta zostanie wypłacona w ciągu najbliższych 2 lat, po osiągnięciu pewnych kluczowych wskaźników wydajności. Izraelska firma liczy na uzyskanie korzyści z zastosowania opatentowanej technologii Captain Growth, która nazywa się Value Unlock. Sztuczna inteligencja stworzona przez ukraińską firmę przeprowadza analizę reklam, a także zarządza działalnością klientów w dziedzinie marketingu.