Nadwyżka salda handlu zagranicznego strefy euro spadła w maju do 16,5 mld euro

628

Nadwyżka salda handlu zagranicznego w strefie euro z krajami nieuwzględnionymi w bloku w maju wyniosła 16,5 miliarda euro, w kwietniu spadła z 16 miliardów 700 milionów euro, wynika z danych Eurostatu. Eksport spadł o 0,8% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku do 189 miliardów 600 milionów euro. Import wzrósł o 0,7% i wyniósł 173 miliardy 100 milionów euro. Dodatnie saldo handlu zagranicznego strefy euro w okresie od stycznia do maja wzrosło o 2,6% do 80 mld USD. Eksport wzrósł o 2,8% do 927 miliardów 600 milionów euro, import wzrósł również o 2,8% do 847 miliardów 600 milionów euro.

Deutsche Bank zaraportował kwartalne przychody i przychody przekraczające prognozy

Deutsche Bank poinformował o wynikach drugiego kwartału zysku netto, wyniku brutto i przychodów, które były wyższe od prognoz rynkowych. Według wstępnych danych niemieckiego banku, jego zysk netto wyniósł 400 milionów euro, zysk przed opodatkowaniem – 700 milionów euro, przychód – 6 miliardów 600 milionów euro. Działalność korporacyjna i inwestycyjna niemieckiego banku odnotowała przychody w drugim kwartale na poziomie 3,5 miliarda euro. Wydatki Deutsche Bank, niezwiązane z wypłatą odsetek, kształtowały się na poziomie 5 miliardów 800 milionów euro, podczas gdy ekonomiści oczekiwali kwoty 6 miliardów euro.

Wzrost cen hurtowych w Indiach wzrósł w czerwcu do 5,77%

Jeden z głównych wskaźników inflacji w Indiach, wskaźnik cen hurtowych w czerwcu, osiągnął najwyższy poziom 5,77% w grudniu 2013 roku, po wzroście do 4,43% w maju, według oficjalnych danych. Analitycy prognozowali wzrost indeksu do 5,23%. W ubiegłym miesiącu indeks cen paliw, energii elektrycznej i oświetlenia wzrósł o 16,2%, co doprowadziło do wzrostu inflacji w kraju. Ceny hurtowe w czerwcu w porównaniu do maja wzrosły o 1,1%. Koszt towarów przemysłowych wzrósł o 4,17%, żywności – o 1,8%. Wcześniej stwierdzono, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Indiach wzrosło w czerwcu w ujęciu rocznym do 5% z 4,87% w poprzednim miesiącu. Wzrost wskaźnika obserwowano trzeci miesiąc z rzędu.

BofA w drugim kwartale zwiększył zysk netto o jedną trzecią

Bank of America w drugim kwartale zwiększył zysk netto o 33,3% w ujęciu rocznym do 6 miliardów 800 milionów dolarów. Zysk na akcję wynosił 63 centy, a eksperci oczekiwali 57 centów. Przychody banku wyniosły 22 miliardy 600 milionów dolarów, zmniejszając się o 1%. Analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 22 miliardów 300 milionów dolarów. Wynik odsetkowy wzrósł o 6%. Przychody z operacji handlowych z akcjami wzrosły o 17%, z operacji z papierami wartościowymi o stałym dochodzie zmniejszyły się o 2%. Przychody oddziału pracującego z klientami prywatnymi wzrosły o 8%, firma zarządzająca państwem i inwestycje – o 1%. W tym samym czasie przychody z globalnej działalności bankowej spadły o 2%, a wzrost zysku wyniósł 16%. Bank odnotował wzrost wolumenu depozytów w bilansie o 3%, wolumen portfela kredytowego – o 5%.

Cynk spadł do minimum za rok wg danych statystycznych z Chin

Cena cynku spadła do minimum za rok w związku z obawami o spowolnienie tempa wzrostu chińskiej gospodarki. W poniedziałek, podczas handlu na Londyńskiej Giełdzie Metali LME, jej wartość spadła o 2,7% do 2 tysięcy 507,5 USD za tonę. Od początku roku cena cynku spadła o 24%. Według Państwowego Urzędu Statystycznego ChRL gospodarka Chin spowolniła się do 6,7% w ujęciu rocznym po wzroście o 6,8% kwartałem wcześniej. Według analityków Morgan Stanley, wojna handlowa między Chinami i USA może jeszcze bardziej spowolnić wzrost chińskiej gospodarki w najbliższej przyszłości. W poniedziałek w LME doszło do spadku cen wszystkich metali z wyjątkiem aluminium.